IQ:s Alkoholindex 2011: Unga vuxna män har den mest tillåtande attityden till alkohol

Drygt sex av tio svenskar tycker att reklam för öl, vin och sprit har ökat de två senaste åren. De vanligaste reklamplatserna är tidningar och tv. De yngre, mellan 16 och 29 år, ser i större utsträckning än andra alkoholreklam utomhus och i sociala medier som Facebook och YouTube. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av IQ.

Generellt har män mer tillåtande attityder till alkohol än kvinnor och yngre är mer tillåtande än äldre. De mest tillåtande är män i åldern 16-29 år. Därefter kommer kvinnor i åldern 16-29 år. Det visar undersökningen som ligger till grund för IQs Alkoholindex.

IQs Alkoholindex bygger på analys av svaren på nio frågor om attityden till alkohol i olika situationer. Undersökningen syftar till att visa på skillnader och trender i hur svenska män och kvinnor ser på alkohol.

Undersökningen har genomförts av Novus 2010 och 2011, båda gångerna i maj. 2 000 telefonintervjuer per mätning med ett genomsnitt av Sveriges befolkning, 16 år och äldre.

Läs mer om undersökningen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: