En majoritet av de förvärvsarbetande har en positiv bild av sin närmaste chef

7 av 10 förvärvsarbetande (70%) instämmer i påståendet att den närmaste chefen har arbetsmoral, visar en ny Novus-undersökning. Den närmaste chefen uppfattas även som kompetent och lyssnande (62% vardera). Endast 1 av 6 instämmer inte i att chefen är kompetent, lyssnar och har samarbetsförmåga.

Frågan som ställdes var “Hur uppfattar du din närmaste chef? I vilken grad instämmer du i följande påståenden”. Respondenterna fick svara på en femgradig från “Instämmer inte alls” till “Instämmer helt” (1-5).  Dessutom fanns ett “Vet ej”-alternativ med.

 

Instämmer

(4-5)

Varken eller

(3)

Instämmer inte

(1-2)

Vet ej

Arbetsmoral

70%

18%

10%

2%

Kompetent

62%

21%

15%

1%

Lyssnar

62%

20%

17%

1%

Samarbetsförmåga

60%

22%

17%

1%

Rättvis

53%

22%

21%

5%

Tänker i första hand på personalen

35%

35%

28%

3%

Besserwisser

17%

16%

64%

3%

Lat

7%

13%

76%

4%

Undersökningen genomfördes som en webbundersökning med svenska allmänheten i Novus Sverigepanel under perioden 20-25 oktober 2011. 1 047 personer, 18 år och äldre. 540 förvärvsarbetande besvarade frågorna och sin närmaste chef. Deltagarfrekvensen i undersökningen var 60%.

För mer information om undersökningen, kontakta: Mikael Ohlsson mikael.ohlsson@novusgroup.se. +46 739 403 913

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: