Novus egna undersökningar

Coronastatus 20200318

Detta är en äldre sida som visar den dagens publicering, den senaste uppdateringen hittar du alltid på: Novus Coronastatus

Corona status som den såg ut den 18 mars 2020 kl 15:30

Novus är ett kunskapsföretag, vi undersöker allmänhetens tankar och åsikter i olika frågor. Vad man tycker, varför man tycker som man gör och hur det kan påverka en fråga, det är något alla våra kunder anlitar oss för att ta reda på.

Men det är också så att vi har ett starkt samhällsintresse och känner ett stort ansvar att sprida kunskap i samhället. Vi gör regelbundet undersökningar på eget initiativ utöver våra kunders undersökningar, för att vi själva är genuint kunskapstörstande och för att vi vill sprida kunskap.

Redan i slutet på januari när första Corona fallet konstaterades i Sverige började vi undersöka allmänhetens syn på sjukdomen, något vi löpande har fortsatt med sedan dess. Här sammanställer vi de mest relevanta undersökningarna i ämnet.

Senaste undersökningen som presenteras nedan genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade webbpanel med 1056 intervjuer, under perioden 12-18 mars, deltagarfrekvensen är 60 %

Förtroende för olika institutioner

Förtroendet för Sjukvården har ökat markant, andelen som har svarat att de har mycket högt förtroende har gått från 26 till 39 % på en vecka. Sammanslaget de som svarat mycket högt eller ganska högt förtroende motsvarar nu 75 % av svenska folket. Även förtroendet för Folkhälsomyndigheten har ökat, andelen som har mycket högt förtroende har gått från 19 % föregående vecka till 32 % i denna och ser vi till de som svarat mycket högt eller ganska högt förtroende är det sammanlagt nu 61 % av svenska folket. Detsamma gäller MSB, de som har mycket högt förtroende har ökat från 17 till 25 % där 53 % nu har mycket högt eller ganska högt förtroende.

Utöver institutioner som undersöktes föregående vecka är det nu kompletterat med förtroendet för media. På fjärde plats kommer nu SVT in i förtroendeligan, 23 % har mycket högt förtroende för hur de hanterar sitt uppdrag. Där efter Sveriges Radio. På sjundeplats ligger UD där de som har mycket högt eller ganska högt förtroende ökat från 37  till 48 %

Regeringens förtroende ökar också. De som har mycket högt förtroende har ökat från 11 till 16 % och sammanlagt har idag 44 % mycket eller ganska högt förtroende.

Ingen har tappat förtroende jämfört med föregående vecka, men av de nya media som inte undersöktes föregående vecka hittar vi näst längst ned morgontidningarna och längst ned kvällstidningarna.

Föregående veckas undersökning finns här

I och med att Folkhälsomyndigheten nu konstaterat allmän smittspridning har följande fråga utgått, och vi följer bara oron att själv smittas i denna undersökning.

Påstående: Jag känner stor oro för att jag själv ska drabbas av coronaviruset

Oron att smittas har ökat signifikant från 28 % föregående vecka till 35 % i denna. Oron har ökat mest i åldersgruppen 65-79 år där den ökat från 38 till 49 % jämfört med föregående vecka.

Kort kommentar

De aktörer som undersöks i denna fråga har så klart olika uppgifter, och förtroendet skall ses utifrån deras roll och förväntan på dem. Så det är viktigt att förstå att det främst inte är en tävling mellan varandra, även om vi väljer att lista dem så ovan, utan framförallt leverans jämfört med förväntan på den aktören. I vilken omfattning svenska folket litar på att de klarar av sin uppgift.

Om vi tittar på de massmedia som är med. Public Service jämfört med morgon- och kvällstidningar så kan vi säga att en majoritet har förtroende för att Public service sköter sitt uppdrag utifrån den förväntan man har på dem. Men däremot anser en majoritet att kvällstidningarna inte sköter sitt uppdrag när det handlar om förtroende.

När det gäller media så är det relevant att jämföra dem sinsemellan, då deras grunduppdrag är detsamma och de är konkurrerande nyhetsproducenter. Det finns en stor spridning i hur allmänheten anser att media hanterar detta. Public Service ligger i toppen och har en majoritet som anser att de sköter sig bra. Men i andra änden av skalan finns kvällstidningarna där en majoritet har mycket eller ganska lågt förtroende för deras hantering av frågan.

Oron ökar något, främst bland äldre som utpekas som riskgrupp. Men förtroendet växer för ansvariga myndigheter till vad som måste ses som höga nivåer.

Att förtroendet ökar är egentligen inte förvånande. Det finns idag inga synliga tecken på att myndigheter eller sjukvården har tappat kontrollen. Jämfört med andra länder är dödsfallen mycket låga och Regeringen har agerat med flera stödåtgärder. En löpande stabil närvaro från ansvariga myndigheter inger förtroende så lång situationen inte upplevs hamna utom kontroll. Om det kommer att ske eller ej det vet vi inte, men vi kan i alla fall konstatera att det inte är där ännu.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Om ni vill ha mer av vår kunskap, kontakta oss!
Läs mer

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: