Novus egna undersökningar

Coronastatus 0409

Uppdaterad 20200409 kl 14:30

Nytt på bloggen: Allt är det samma men ändå inte

Tidigare blogginlägg:

Hur många är egentligen smittade av Corona?
Ser vi en utplanad kurva i Sverige?

Denna sida kommer uppdateras dagligen, Gårdagens inlägg är här:
Coronastatus 0408 (Små skillnader i sjuka mellan regioner)

För att tidigare dagar se länkar längre ned efter dagens uppdatering

Är fler män sjuka jämfört med kvinnor?

Idag tittar jag på data 7-8 april, 1175 intervjuer och tittar på skillnaden mellan män och kvinnor, eftersom MSB gick ut med slutsatsen igår att män sköter sig sämre än kvinnor. Något som förvånade mig stort.

Först en kommentar om detta, det är fler män än kvinnor som behandlas på IVA. Det ser ut som enorma skillnader, 76 % av alla behandlade är män. Då måste ju svaret vara att männen är mer benägna att bli sjuka? Eller?

Om vi börjar med att kommentera det uppenbara för oss som arbetar med att tolka information. Enligt Intensivvårdsregistret finns det idag 546 nyinskrivna män och 176 kvinnor. Det säger egentligen ingenting, för osäkerheten är enorm i detta. Inte könstillhörigheten som det lätt kan låta som ibland (ok skojar lite nu man kan ju inte vara allvarlig hela tiden) men däremot finns det andra parametrar som påverkar att man blir akut sjuk som är viktigare än könet? Är det verkligen så att männen inte sköter sig bättre som är orsaken? Det lät verkligen som så i medierapporteringen efter MSB:s presentation. Troligare är snarare underliggande sjukdomar och slumpen. Det är för få fall att kunna dra några slutsatser kring, lägg då till att det saknas information i det offentliga för att kunna dra några slutsatser alls kring detta. Men om vi backar ett tag så är andelen män på intensivvården 0,1 promille av alla män, jämfört med 0,03 promille av alla kvinnor. Enormt små tal som inte säger något alls egentligen.

Men låt oss för sakens skull ponera att männen sköter sig sämre kring Corona, då borde det vara fler sjuka män än kvinnor? Eller hur? För även om man inte smittas av Corona är det ju virus som virus eller bakterie som bakterie.

Vi kan inte heller veta om fler män är smittade av Corona än kvinnor, men vi kan se på det allmänna sjukdomstillståndet och skillnaden mellan män och kvinnor.

Vet ni vad som är mest spännande här?

Jo att det inte är några skillnader. Män och kvinnor är lika sjuka och i samma omfattning. Alltså om nu männen sköter sig sämre syns det inte på andelen sjuka.

Däremot om vi nu ändå tittar på kön, kan vi lika gärna titta på ålder, det är faktiskt mycket mer intressant, eftersom ålder är en riskfaktor, och DÄR finns det intressanta signifikanta skillnader.

I åldersgruppen 18-29 år är signifikant fler sjuka, 34% är sjuka, jämfört med 65-79 år där endast 19 % är sjuka. De äldre sköter sig sannolikt signifikant bättre än de yngre. Ytterligare ett tecken på att vi svenskar planar ut kurvan på ett bra sätt. För att påminna om detta, att plana ut kurvan innebär att låta sjukvården hinna med. och ju färre som är sjuka inom riskgrupper desto större chans att sjukvården hinner med.

Om vi tittar på andelen som tror de fått Corona, hur ser det ut då i skillnaden mellan könen?

Även här är det uppenbara att det inte är några skillnader mellan könen som är större än felmarginalen. 10 % av männen och 8 % av kvinnorna tror de smittats av Corona.

Återigen är det mycket mer intressant att titta på skillnaden i åldersgrupper. Endast 1 % i åldersgruppen 65-79 år tror att de fått Corona jämfört med åldersgrupperna 18-49 år där 12 % tror det.

Det är alltså signifikant färre äldre som är sjukare helt och som tror de har Corona.

Men skillnaden mellan könen är obefintliga.

Andelen sjuka i Sverige

20 % har idag någon form av sjukdom. Ungefär samma nivå som tidigare dagar. Andelen som tillfrisknat har ökat lite svagt även idag för tredje dagen i rad. Men mycket små skillnader rent generellt.

Var femte som är sjuk idag eller nyss varit sjuk tror de har fått Corona. En nivå som är relativt konstant även här sedan slutet på mars. Var tionde svensk tror idag att de smittats av Corona. 14 % vet inte om de smittats eller inte.

Det ser fortfarande ut som en tillplattad kurva. Bloggar mer om tankarna kring det här: Ser vi en utplanad kurva i Sverige?

Kanske också värt att förtydliga att vi drar ett slumpmässigt nytt urval varje dag. Så det är inte samma människor som svarar varje dag utan det är nya människor varje dag.

Novus dagliga Coronastatus är baserad på dagliga löpande undersökningar med ca 600 intervjuer per dag. Som delvis presenteras individuellt eller sammanslaget beroendet på hur mycket data som behövs för att göra pålitliga tolkningar.

Alla undersökningar är genomförda i Novus Sverigepanel. Deltagarfrekvensen är över 70 % på endast en dags datainsamling. En nivå som är rekordhög. Novus undersökningar är något man gärna svarar på, vilket gör mig otroligt tacksam. Tack alla ni som hjälper till att sprida förståelse kring denna unika och oroande situation som Coronapandemin medför. Utan er hade vi inte kunnat få fram denna information. Tillsammans har vi kunnat visa Sverige och världen hur väl vi sköter oss och förvaltar det kollektiva ansvar som är en förutsättning som krävs för att vi skall kunna klara denna pandemi med så liten skada som möjligt på samhälle och individer.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

Allt kan vi tyvärr inte ge bort gratis, för då har vi inte råd att fortsätta. Är ni intresserad av mer information om den här undersökningen och vad vi kan göra för er, kontakta oss här.

Det går verkligen bra att genomföra undersökningar nu, att 2226 svenskar svarade och det var 64 % av alla tillfrågade för denna undersökning och det på endast 48 timmar är verkligen mycket bra. i vår dagliga undersökning svara ca 70 % av de tillfrågade, det är mycket bättre än vi någonsin haft. Ett tydligt tecken att många är hemma och uppkopplade, men också viktigt att det är korta relevanta undersökningar från ett känt undersökningsföretag. Att man inte får för många undersökningar. I genomsnitt får man en undersökning i månaden i Novus panel, och ingen kan själv anmäla sig att gå med. Man måste bli slumpmässigt utvald och tillfrågad av Novus att gå med.

Tidigare blogginlägg:
Är Novus Coronastatus världsunikt? Varför gör vi det?

Tidigare dagarns coronastatus:
Coronastatus 0407 (Fler tillfrisknar efter sjuk >5 veckor)
Coronastatus 0406 (Hur ser Svenska folket på framtiden?)
Coronastatus 0405 (Hur orolig är man för att bli sjuk?)
Coronastatus 0404 (Vilka symtom har de som tror det fått Corona?)
Coronastatus 0403 (bl.a. 30% av de som är sjuka nu har varit sjuka över 5 veckor)
Coronastatus 0402 (Stockholmarna sköter sig bättre ang påskresor)
Coronastatus 0401 (Förtroende för institutioner och media)
Coronastatus 0331 (Seniorspecial! Hur de äldsta agerar kring Coronaviruset)
Coronastatus 0330 (andelen sjuka och antal som tror de har corona)
Coronastatus 0329 (antal som tror de har fått Corona)
Coronastatus 0328 (Regionala skillnader rullande 3 dagars medelvärde, ökar det utanför Stockholm?)
Coronastatus 0327 (Veckosammanfattning och symptomen bl.a.)
Coronastatus 0326 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0325 (Andel som arbetar & daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0324 (Novus dagliga sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0323 (Svenskarnas reaktion på tal till Nationen, samt daglig sjukdomsuppdatering)
Coronastatus 0322 (Uppdatering Novus dagliga tracking, antal sjuka och färre som är osäkra)
Coronastatus 0321 (Hur många som känner sig sjuka, premiär Novus dagliga tracking)
Coronastatus 0320 (Om beteendeförändringar bland svenska folket och de äldre är försiktiga)
Coronastatus 0319 (41 % är hemma från jobbet av någon anledning, av 49 % förkylda, hosta & halsont vanligt)
Coronastatus 0318 (Förtroendet för myndigheter, media & oron drabbas själv)

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: