Novus Svensk väljaropinion

Novus Svensk Väljaropinion, Sveriges poll of polls, är ett väljarindex som Novus sammanställer och publiceras regelbundet sedan 2008. Indexet presenteras en gång i månaden och sammanställs på intervjuer genomförda den senaste månaden. Resultaten från Novus, Sifo och Demoskop vägs samman. En metod som internationellt brukar kallas poll of polls.

Novus Svensk Väljaropinion april 2017 (uppdaterad 2017-04-26):