Novus Poll of Polls

Svensk Väljaropinion, Sveriges poll of polls, är ett väljarindex som Novus sammanställer och publiceras regelbundet sedan 2008. Indexet presenteras en gång i månaden och sammanställs på intervjuer genomförda den senaste månaden. Resultaten från Novus, Sifo och Demoskop vägs samman. En metod som internationellt brukar kallas poll of polls.

Ladda ned den senaste rapporten här: Svensk Valjaropinion Januari 2017

Novus Svensk Väljaropinion januari 2017 (uppdaterad 2017-01-31):