Vad tycker väljarna?

April 2024

Bästa parti i politiska sakfrågor april 2024

Kommentar

S anses fortfarande ha bäst politik i absolut flest frågor, att ha ett högt sakfrågeägarskap leder till ett högt väljarstöd. Se sid 4 hur det sammantagna sakfrågeägarskapet ser ut per parti. Novus modell för detta stämmer också väl med väljarstödet på de flesta partier förutom SD, som har en stark bas av väljare som röstar på dem för att stoppa en negativ utveckling mer än kanske söka en positiv utveckling. Jag brukar kalla SD ett motparti. Men SD äger också ett par centrala politiska sakfrågor, lag och ordning anser flest att SD har bäst politik i, detta kan synas ännu mer i väljarbarometern efter det tragiska dådet i Skärholmen. Även om alla partier nog kommer tävla att bli tuffast i lag och ordningsfrågan nu.

Sakfrågeägarskapet är detsamma jämfört med i januari på alla topp 10 frågor förutom energipolitiken där S nu har en svag ledning före M. I januari ansågs M ha bäst politik i den frågan, men det är Bara 17% som anser att S är bäst, 15% att M är bäst. I januari ansåg 18% att M var bäst och i november 20% att S var bäst, så det ser ut att finnas en ökad skepsis kring alla partiers möjlighet att hantera energifrågan. Nu går vi mot varmare tider, så elpriset kommer sannolikt att vara hyfsat stabilt, men svensken lärde sig nog att Sverige inte längre har kontroll över energipriserna på ett sätt man tidigare hade. En internationell elmarknad och vi blir beroende inte bara av att energiproduktionen fungerar smärtfritt i Sverige, utan driftstörningar i Europa påverkar svenska priser också.

Här kan du se en presentation av Bästa parti i politiska sakfrågor april 2024 på ca en minut:

Läs hela rapporten här: Bästa parti i politiska sakfrågor april 2024

 

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Sammanfattning av resultat

Jämfört med Novus senaste mätning från januari 2024 är det samma fyra sakpolitiska frågor som är kvar i toppen: sjukvården, lag och ordning, skola och utbildning samt invandring/integration. Lag och ordning har dock klättrat till en andra plats och tryckt ned skola och utbildning till en tredje plats.

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna föra bäst politik i flest antal frågor. Mer specifikt, fem stycken: sjukvården (29%), skola och utbildning (21%), landets ekonomi (27%), energipolitik (17%) samt äldreomsorg (28%). Sverigedemokraterna äger två frågor: lag och ordning (25%) samt invandring/integration (31%). Likaså Miljöpartiet: klimatet (25%) och miljön (24%). Moderaterna äger en fråga: försvaret (28%). Resterande partier – L, KD, C, V – äger inga frågor.

Tabell 1: Nedan redovisas partiernas resultat för varje politisk fråga. De frågor som redovisas i tabellen är de tio politiska frågor som väljarna anser vara de viktigaste.

Anm. Miljö och klimat mättes tidigare som en fråga, från och med november 2022 delades frågan upp i två.

I svenskarnas viktigaste sakpolitiska fråga, sjukvården, anses Socialdemokraterna (29%) föra bäst politik och Vänsterpartiet (12%) näst bäst. Det ska dock nämnas att det skiljer sig 17 procentenheter mellan de två partierna. I svenskarnas näst viktigaste politiska fråga, lag och ordning, anses Sverigedemokraterna (25%) föra bäst politik och Moderaterna (22%) näst bäst. Vidare anses Socialdemokraterna (21%) föra bäst politik i den tredje viktigaste frågan, skola och utbildning, och Liberalerna (14%) näst bäst.

Tabell 2: Sakfrågorna i tabellen är sorterade i den ordning svenska folket prioriterar frågorna. Tabellen visar vilket parti svenska folket tycker har bäst och näst bäst politik i varje enskild sakfråga.       

Anm. Miljö och klimat mättes tidigare som en fråga, från och med november 2022 delades frågan upp i två. Cellen med högst värde är färgad mörkgrön och cellen med näst högst värde ljusgrönt. Exempelvis: i den viktigaste politiska frågan, sjukvården, anser det svenska folket att Socialdemokraterna (29%) har den bästa politiken, följt av Vänsterpartiet (12%).

Sammanfattningsvis kan Socialdemokraterna även i denna mätning påstås vara vinnare av det politiska sakfrågeägarskapet. Partiet anses föra bäst politik i fem av de tio viktigaste frågorna och näst bäst politik i fyra av dem. För övriga partier ser det ut på följande sätt: Miljöpartiet anses äga två frågor; Sverigedemokraterna anses äga två; Moderaterna anses äga en och vara näst bäst i tre; Liberalerna anses vara näst bäst i en; Kristdemokraterna anses varken äga eller vara näst bäst i någon fråga; Vänsterpartiet anses vara näst bäst i två; och Centerpartiet anses varken äga eller vara näst bäst i någon fråga.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på eget initiativ under perioden 5–10 april 2024 i Novus Sverigepanel och besvarades av 1012 personer i åldern 18–84 år. Frågan som ställdes var: ”Vilket parti tycker du har bäst politik i nedanstående politiska frågor?”. För ytterligare information om Novus Sverigepanel, se https://novus.se/om-novus/vanliga-fragor/. Vid osäkerhet om hur en siffra ska tolkas, vänligen kontakta mikael.ohlsson@novus.se.

Läs hela rapporten här: Bästa parti i politiska sakfrågor april 2024

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: