Väljarbarometern

Mars 2023

Novus/SVT Väljarbarometer mars 2023: S ny rekordnivå och KD under 4%

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer mars 2023

Analys

Med stor nationell och internationell orolighet innebär att väljarna främst samlas kring de stora partierna. Internationell orolighet tenderar att mer gynna sittande regering, men nationell orolighet gynnar oppositionen. S har på så sätt en säkrare sits att inte behöva regera under elkriser och daglig rapportering om grovt våld, och SD är ett stödparti till regeringen. Den internationella oroligheten har nästan blivit vardag med ett år av krig i Ukraina, så påverkar inte alls lika påtagligt som en pandemi gjorde och den initiala perioden av Rysslands aggression som initierade svenskt NATO medlemskap.

Men dessa mekanismer leder till att småpartier har mycket svårt att hävda sig, då det kretsar med kring regeringsduglighet och förvaltning av landet i stort, en förvaltning som tyvärr snarare handlar om att reagera på världshändelser än att vara proaktiv. Där fokus på stabilitet och beredskap kommer i andra hand efter att lösa kriser efter att de uppstått.

På grund av detta har vi mer ett politiskt klimat som marginaliserar de små partierna och fyra av fem småpartier är inom felmarginalen från fyraprocentspärren. Det är bara V som har ett litet avstånd från gränsen nu, de kan ändå luta sig mot någon slags ideologisk positionering som nog egentligen alla andra partierna saknar. En ideologi som säkrar kärnväljare, men också begränsar V från att bli ett av de stora partierna. Men det är ju så med alla vägval eller ideologier som grund för sina beslut och politik. Man väljer även bort något genom att ta en position.

Men det var samma fråga kring regeringsduglighet som gjorde att M vann väljare de sista dagarna i valrörelsen 2022, precis som de också gjorde i valet 2018.

S når en ny rekordnotering eftersom de överträffar förra månadens rekordnotering. Fortfarande högsta noteringen sedan januari 2009 då S hade ett stöd på 38.8

Jämfört med januari har S ökar statistiskt säkerställt, då har de gått upp 3,5 procentenheter

Men med det sagt hade andra partier än M, S och SD kunnat ta en sådan position om man kunde skapa en politisk vision som matchas med ett politiskt ledarskap baserat på en politisk företrädare som har ett högt förtroende. Idag är det egentligen bara S och Andersson som har den positionen, även om M och Kristersson faktiskt går fram lite både i väljarstöd och förtroende för partiledaren.

V tappar för andra månaden i rad och ligger nu under valresultatet.

MP tappar uppgången de hade förra månaden och är nu inom felmarginalen från 4 % spärren.

M ligger fortsatt över valresultatet och har en svag uppgång och tangerar väljarstödet de hade i november.

SD återhämtar sig lite eter det kraftiga tappet i februari men ligger en bra bit under valresultatet.

C har ett i sort sett oförändrat väljarstöd jämfört med februari. Men det är en bra bit över valresultatet och Demirok kommer också in som den partiledare som har ett historiskt lågt förtroende. Ingen annan nytillträdd partiledare har haft endast 3 % förtroende i en första undersökning från Novus.  C vann väljare i valet på grund av att de var emot SD och att mordplanerna på Annie Lööf rapporterades om precis i valrörelsen. Så nu när Lööf inte längre är partiledare och ersätts av Demirok som har ett rekordlågt förtroende så kan det bli mycket tufft ett tag. C lyckades inte vinna tillbaka några politiska sakfrågor i valrörelsen, vilket de hade behövt göra, de är i stort sett helt borta i de frågor de historiskt varit starka i.

KD hamnar under 4% spärren.

Senast KD låg under 4 % i augusti 2018, innan Busch lyfte KD under debatterna där hon var en så tydlig kontrast mot Löfven. KD hade 3,5 den 22 augusti 2018, sen rusade KD upp och den 30 aug hade de 5,3 procent i väljarstöd. Innan dess låg de i princip hela tiden under 4 % i 2,5 år. Nu är de tillbaka under 4 %, att vara minister med ansvar för energifrågan är inget som lyfter vare sig partiet eller Busch, det syns också i att förtroende för henne rasade mellan oktober 2022 och januari i år, från 30 % till 20 %, och har nu i februari 22 %.

Partiledarförtroende februari 2023 – Novus – Kunskap och undersökningar

Så man skulle kunna säga att Busch nu gått från att rädda till att sänka partiet. KD:s nedgång är statistisk säkerställd jämfört med november 2022, då de hade 4,7 %

Torbjörn press

Torbjörn Sjöström

VD

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer mars 2023

 

Om det vore val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 77, Liberalerna 0, Centerpartiet 19, Kristdemokraterna 0, Socialdemokraterna 145, Vänsterpartiet 25, Miljöpartiet 17, Sverigedemokraterna 66.

Novus har i den här undersökningen sökt personer via telefon, via sms och per post under perioden 30 januari – 26 februari 2023. 3370 personer besvarade undersökningen. Andelen osäkra väljare låg på 8,4 procent.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: