Väljarbarometern

September 2022

Novus/SVT väljarbarometer sept 2022: Gå och rösta på söndag!

Analys

Novus väljarbarometer publiceras först i SVT på deras site och kort därefter på Novus hemsida. Här kompletteras den med en kommentar från mig för att försöka skapa lite mer förståelse kring vad som händer och var som kanske inte händer.

Detta är Novus sista väljarbarometer innan valet på söndag. Det är flera intressanta saker vi sett dessa sista veckor. Men valet är på söndag. Novus väljarbarometern är en nulägesbild på förmiddagen fredagen innan valet på söndag. Ikväll är SVT:s slutdebatt, partiernas prestation där påverkade många väljare 2018. Det kan vara då en hel del faktiskt bestämmer sig.

Jag hade tänkt skriva en lång analys av nuläget. Men jag tror faktiskt det är bättre att jag säger detta:

GÅ OCH RÖSTA!

Det är hela grunden för demokratin. Det är ett svårt och viktigt val. Gör vad du kan för att välja det parti du tror på utifrån dina prioriteringar. Är det regeringsfrågan? Partiledaren? Sakfrågor? Något annat? Du bestämmer. Ingen annan bestämmer åt dig.

Politikerna vill att du skall rösta på deras parti. Det är lätt att glömma att det faktiskt är dom som jobbar för dig!

På söndag bestämmer du vem du tycker är bäst lämpad att leda landet.

Efter valet kommer vi att titta på när man slutligen bestämde sig och varför. Man det blir nästa vecka baserat på vår eftervalsundersökning.

Alla de gånger det påstås att undersökningar påverkat valet är när nyhetsmedia sagt att något är klart baserat på undersökningar trots att det inte varit klart. Undersökningarna de hänvisar till har oftast inte sagt att det är klart. Utan det är en tolkning man gjort i nyhetsmedia i de länderna. Jag vill INTE att Novus skall delaktiga i ett sådant problem i Sverige.

Valet handlar om DINA åsikter och det är DITT val. Även om du inte är helt säker är det bättre att du väljer det minst dåliga än att inte rösta alls.

Torbjörn Sjöström

VD

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 60, Liberalerna 18, Centerpartiet 25, Kristdemokraterna 21, Socialdemokraterna 107, Vänsterpartiet 27, Miljöpartiet 16, Sverigedemokraterna 75.

Novus har för den här undersökningen sökt 3903 personer som svarat per telefon, SMS och post under perioden 6 – 8 september 2022. Andelen osäkra väljare 3,5 procent.

Felmarginal för denna enskilda mätning: M 1,2%, L 0,7%, C 0,8%, KD 0,8%, S 1,5%, V 0,9%, MP 0,7%, SD 1,3%, Annat 0,3%.

Socialdemokraterna fortsätter öka med 1,3 procentenheter sedan gårdagens mätning. De får nu ett väljarstöd på 30,3 procent. Sverigedemokraterna fortsätter även öka något med 0,2 procentenheter, vilket ger dom ett väljarstöd på 21,2 procent. Moderaterna tappar 0,9 procentenheter och får ett stöd på 17,1 procent. Vänsterpartiet får ett väljarstöd på 7,8 procent, en ökning med 0,4 procentenheter. Centerpartiet får ett stöd på 7,1 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. Kristdemokraterna ökar något, med 0,1 procentenheter och har därmed ett väljarstöd på 5,9 procent. Liberalerna ökar med 0,1 procentenheter och får ett stöd på 5,2 procent. Miljöpartiet minskar med 0,1 procentenheter och landar på ett väljarstöd på 4,5 procent.

För att räkna signifikanta förändringar behöver förenklat en förändring vara större än summan av felmarginalen är. Men det tillkommer en extra dimension när vi har ett tredagars rullande medelvärde, vi genomför 500 intervjuer om dagen och tittar på de tre senaste dagarna. Förändringen kan inte jämföras med en undersökning där samma personer är med i båda. Så man behöver för att säkerställa en statistiskt säkerställd förändring jämföra dagens undersökning med en som är tre dagar gammal eller äldre.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: