Väljarbarometern

Februari 2022

Novus/SVT väljarbarometer feb 2022: S tappar lite, M ökar och är återigen Sveriges näst största parti

Socialdemokraterna tappar stöd och Moderaterna ökar och går därmed om Sverigedemokraterna och är återigen sveriges näst största parti.

Ladda ned rapporten här: Novus väljarbarometer feb 2022

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 78, Liberalerna 0, Centerpartiet 28, Kristdemokraterna 20, Socialdemokraterna 111, Vänsterpartiet 37, Miljöpartiet 0, Sverigedemokraterna 75.

Novus har för den här undersökningen sökt 7241 personer. Av dessa har 3702 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 3 – 30 jan 2022. Deltagarfrekvensen var 51%. Andelen osäkra väljare 3,7%.

Kommentar

S är fortsatt största parti men M bryter sin två månaders nedåtgående trend och är återigen större än SD även om skillnaden mellan M och SD är inom felmarginalen.

M ökar i sakfrågeägarskap och i väljaropinionen, M vinner väljare från SD, KD och L men tappar till C och S, så de vinner inga blockbytare utan tappar snarare åt det hållet.

S bryter också en två månader lång uppåtgående trend och tappar, S är nu på samma nivå som i december. Men är kvar på höga nivåer, över 29,3 % har de bara haft 7 gånger denna mandatperiod. Det har dock varit en turbulent mandatperiod för S där de pendlat mellan 23,2 och 31,8. I regel har det gått snabbare upp i väljarstöd och sedan tagit lite längre tid för dem att tappa. Starten på pandemin vann de kraftigt på och nådde på endast några månader en toppnotering. En toppnotering det tog 1,5 år innan hela uppgången tappats. Sedan tillträdde Magdalena andersson och de rusade snabbt i opinionen igen men tappar som sagt lite nu igen.

Även om det inte är signifikant jämfört med föregående månads väljarbarometer, kan dessa förändringar underbyggas med Novus undersökning kring sakfrågeägarskap där S tappar och M ökar.

Väljaropinionen byggs enligt Novus studier att man först har förtroende nog för partiets företrädare för att sedan titta på politiska sakfrågor, gillar man dom kan man tänka sig att rösta på partiet. Det finns dock undantag, SD det tydligaste. SD är mer ett motparti, en protest mot de andra partierna och deras oförmåga att se de problem man själv anser är störst. Men man förväntar sig inte nödvändigtvis att SD skall lösa problemen, de räcker för många att de är en nödbroms som stannar en utveckling som går åt fel håll. När inte längre rör sig åt fel håll så förväntar man sig lika mycket att de traditionella partierna skall förstå och hjälpa till att styra Sverige åt rätt håll igen. Självklart gäller det inte alla som sympatiserar med SD, men det är ett starkt inslag i SD som man inte ser i de flesta andra partier. Men även V har sådana tendenser vilket synliggjordes sommaren 2021, när de sänkte regeringen med sitt utspel för att få makt samtidigt som man ändå ville behålla statsministern. V vann då mer på bristen hos de andra partierna än att man lockade med sin egen politik.

Apropå V så tappar de lite jämfört med föregående månad och är nu tillbaka på samma nivå de hade innan de sänkte regeringen sommaren 2021.

SD är kvar på ungefär samma nivå som föregående månad, det är M som ökar i stället och därför blir större än SD igen. MP kvar under 4 % spärren på ungefär samma nivå som föregående månad, tredje månaden i rad under spärren för MP. MP:s situation är extra problematisk då de kraftigt tappat i sakfrågeägarskap kring klimat och miljö. Deras förtroende har mer än halverats sedan de låg som högst och är nu bara ett par procentenheter före M i den frågan. Inte för M gått fram så kraftig utan framför allt för MP har tappat i klimatdelen. Klimatfrågan är global och kan inte hanteras som en nationell fråga och energifrågan har en stark inverkan i detta som jag skrivit lite om tidigare.

L har inte varit över spärren sedan juni 2019 även om de går upp lite jämfört med januari. L hade sin historiska bottennotering i september 2021 (2,1%). KD tappar lite och bryter den uppåtgående trenden de haft två månader, men de är på betryggande avstånd från 4 % spärren som de var nära i november 2021.

C tar väljare från M och S, så den breda mitten har en attraktionsnivå ändå för några och de bryter en tre månader lång nedåtgående trend och är nu på samma nivå som i december 2021.

A C vinner från M och S är intressant och sätter den ändå lite tydligare i en nyckelposition. Samtidigt om S går till val genom att leda en minoritetsregering som söker bredare parlamentariskt stöd utifrån sakfrågor eller genom att regera på en budget med oppositionens inspel så begränsar det kanske snarare V:s roll och kanske också SD:s om inte M hellre samarbetar med SD än S… C kommer sannolikt inte att vilja sätta sig i en situation där de behöver välja mellan V och SD, då är min gissning att de fortsätter att hålla sig utanför en regering.

En kommentar om statistiskt säkerställda (signifikanta) förändringar. De är mer en ”matematisk ledstång”. Något som är bra att titta på men det är ingen fast gräns som betyder att något absolut har hänt eller inte hänt. Samtidigt är den bra att titta på och Novus/SVT är ensamma om att fortfarande kunna helt kunna titta på det av alla väljarbarometrar som presenteras månadsvis. Är något signifikant så betyder det att man med 95 % säkerhet kan säga att en förändring skett rent matematiskt. Det vi också har att titta på är andra Novus undersökningar, något jag alltid tittar på för att bygga argumenten men också för att säkerställa att det inte bara är en matematisk trygghet som vi uttalar oss om. Eller som i detta fall när förändringen inte är matematiskt säkerställd, men vi har kompletterande undersökningar som stödjer detta. Jag tittar alltid på mer än bara väljarbarometern för att förstå vad som ligger bakom förändringarna och vilka förändringar som är intressanta.

Fördelen med att göra hundratals undersökningar om året, vi bygger en kunskap som gör att vi kan sätta ord på siffrorna så mycket mer än om man bara har en isolerad undersökning. Detta är en styrka vi utnyttjar i alla undersökningar vi gör inte bara kring väljarbarometern. Allt vi undersöker kretsar kring mänskligt beteende och hänger mer ihop än var jag tror de flesta spontant tror. Men är ju självklart när man tänker på det. Det är t.ex. aldrig bara politik ju. Det är människors vardag, nutid och framtid det handlar om.

Torbjörn Sjöström

VD

Ladda ned rapporten här: Novus väljarbarometer feb 2022

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: