Väljarbarometern

24/8-22

Novus/SVT 24 aug 2022: L förbi KD, SD fortsätter öka

Analys

Handlar valet om dåtid, nutid eller framtid? Något att fundera på, för nu mer än någonsin tror jag nutiden påverkad av dåtiden överskuggar tilltron till framtiden.

Elräkningar, krig i Ukraina och dagliga skjutningar allt ett resultat av felaktiga analyser i dåtiden slår undan mattan kring trovärdigheten att hantera framtiden.

Men det påverkar också väljarnas vardag högst påtagligt. Jag har för mig det var Damberg som för några veckor sa att det kommer att bli tufft att leva under hösten, med kommentar till elpriserna. Att en ansvarig minister säger så och så nära ett val hajar jag i alla fall till över.

Men situationen för S är svår. de har haft makten i två mandatperioder och utöver en paus ett par mandatperioder innan dess nästan haft den permanenta makten i Sverige. Dock är det nya med S att de har en statsminister som har högre förtroende än någon annan partiledare i Sverige, och det med råge. De har sannolikt i många väljares ögon en pragmatisk inställning till makten och när de ändrar inriktning i politiken så händer det grejer. T.ex. flyktingpolitiken och NATO för att ta några mycket tydliga exempel. Hela spelplanen förändrads när S ändrade inriktning där.

Väljarna vill ha lösningar på problem och ett ledarskap där det händer saker. Oppositionen har det svårt av just den anledningen, särskilt M, som primärt fokuserar på regimskifte och mer ger sken av att då kommer det lösa sig. S har skapat problemen och kan inte lösa dem. Men ett regeringsskifte innebär att det kommer bli så mycket bättre.

Jag förenklar det lite nu, men jag tror många håller med om att detta är kärnan nu, och det är något bekant med detta.

2014 var det nämligen S taktik. Alliansen hade inte gjort något under sin tid vid makten och Sverige håller på att gå sönder. S litade på sin regeringsduglighet, och fick de makten skulle det lösa sig. Men de hade egentligen ingen politik eller trovärdighet att kunna göra något bättre än sittande regering. SD blev den största vinnaren valet 2014. Det är som att man räknade bort SD. Att SD var ett extremhögerparti och Alliansväljarna skulle ju komma tillbaka till S nu när Alliansen gjort bort sig som det gjorde. Alliansen vann för att S inte var bra nog 8 år innan dess och väljarna minns nog mer än politikerna tror. Så den oro och misstro man väckte till liv gjorde att SD blev ett val för ännu fler. Sedan dess har SD varit vågmästaren som ju inte tvekat att sänka en regering, vilket ju många partier glatt räknat med.

Nu undrar jag om inte samma sak sker igen, SD har ökat statistiskt säkerställt sedan förra veckan. SD anses vara det parti flest tycker är bäst på lag och ordning. Förra gången de hade den positionen var i slutet på 2019, då SD faktiskt var lite större än S, det grova våldet var inte bara en sommarplåga utan fortsatte rapporteras om. Men S väljarstöd “räddades” av pandemin. Nu är pandemin kanske inte över egentligen, men Covid är nog något vi kommer behöva leva med. Skenande elpriser och varje morgon får vi veta att det skett en skjutning på natten när vi sov. De kriminella gängen verkar ha ett uppdämt behov av att göra upp efter pandemin, och sannolikt pga polisens jobb och maktbalansens skiftas.

Väljarna vill ha en trygg nutid, en ljusare framtid, och kommer ihåg dåtiden och varför vi är var vi är idag. Bl.a. vill man ha en trygg elförsörjning och inte nattliga uppgörelser i den undre världen. Jag tror detta val ännu mer handlar om den som är minst dålig idag snarare än den som är bäst. Väljarrörligheten är hög och just nu verkar allt fler anse att SD är det minst dåliga valet.

Hade man fokuserat på väljarna istället för regeringsmakten i läget vi ser nu hade det mest effektiva varit att prioriterat realistiska lösningar utifrån den situation vi har idag. Väljarna följer nyheterna och är faktiskt rätt bra pålästa om varför vi är där vi är idag, och framförallt vill de ha en trygg nutid och gärna en ljusare framtid. Det får man inte genom att fokusera på vems fel det är utan att samarbeta kring de stora problem vi har idag och de kriser vi vet kommer i framtiden.

Torbjörn Sjöström

VD

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 62, Liberalerna 21, Centerpartiet 24, Kristdemokraterna 18, Socialdemokraterna 99, Vänsterpartiet 30, Miljöpartiet 17, Sverigedemokraterna 78.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1454 personer som svarat per telefon, SMS och post under perioden 21 – 23 augusti 2022. Andelen osäkra väljare 5,1 procent.

Nästintill oförändrat stöd för Socialdemokraterna (28,2 procent idag jämfört med gårdagens 28,5 procent). Sverigedemokraterna fortsätter klättra i opinionen och åtnjuter idag ett väljarstöd på 22 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Moderaterna får i dagens mätning ett väljarstöd på 17,5 procent. En minimal ökning med 0,1 procentenheter.  Vänsterpartiets stöd minskar i stället med 1 procentenhet jämfört med gårdagen och V får därmed ett väljarstöd på 8,5 procent. Även för Centerpartiet ser vi ett tapp, om än litet med 0,3 procentenheter jämfört med gårdagen. De får idag ett väljarstöd på 6,9 procent. Liberalerna har sedan gårdagen klättrat förbi både Miljöpartiet och Kristdemokraterna och uppvisar idag ett väljarstöd på 6,1 procent. En ökning med 1,2 procentenheter. Väljarstödet för Kristdemokraterna hamnar således på 5,1 procent vilket innebär en minskning på 0,1 procentenheter och Miljöpartiet får ett väljarstöd på 4,8 procent, en minskning med 0,1 procentenheter.

Samtliga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen. Felmarginal för denna enskilda mätning: M 2,0%, L 1,3%, C 1,3%, KD 1,2%, S 2,4%, V 1,5%, MP 1,1%, SD 2,2%, Annat 0,9%. Svarsalternativet ”Annat” har minskat 0,1 procentenheter för att få jämna 100 procent.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: