Väljarbarometern

September 2020

Novus/SVT sept 2020: S fortsätter backa

Socialdemokraterna fortsätter att backa men har fortsatt en betryggad ledning före både Moderaterna och Sverigedemokraterna – Miljöpartiet över fyraprocentspärren

Novus/SVT väljarbarometer visar att stödet för Socialdemokraternas fortsätter att minska, medan stödet för Miljöpartiet ökar och nu är över fyraprocentspärren även om det ligger inom den statistiska felmarginalen.

Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer sep 2020

Kommentar

Socialdemokraterna fortsätter att tappa även om de fortfarande är större än innan pandemin blev känd. När Coronapandemin är närvarande men övergår i en sommar som återigen domineras av grova brott tappar Socialdemokraterna väljarstöd. Moderaterna är kvar på samma nivå som i Augusti och är fortsatt Sveriges näst största parti. Men då Sverigedemokraterna ökar lite så är M inte lägre statistiskt säkerställt större än SD.

Lag och ordning som ökar i viktighet bland väljarna och nu är i princip lika viktig som sjukvården visar detta fokusskifte hos många väljare. Risken att smittas av Corona är en risk alla är medvetna om och 97 % av svenskarna håller fortfarande avstånd. Men det är en risk individen vant sig mer vid och kan hantera genom t.ex. avstånd och handhygien. Däremot en ökad grov brottslighet som innebär skjutningar är en risk man inte kan hantera och som skapar en negativ oro, särskilt som det verkar vara ett återkommande tema varje sommar. Det skadar tilltron till regeringen och S.tappar i väljarstöd. Men de partier som anses ha en bättre politik i lag och ordning har en chans att växa. Där är det fler väljare som tycker att M och SD har bättre politik. Se mer om bästa parti här

Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer sep 2020

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: