Bästa parti i politiska sakfrågor

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar vilket parti som anses vara bäst i i de 10 viktigaste politiska sakfrågorna över tid

Av de tio viktigaste frågorna anses Socialdemokraterna ha bäst politik i flest antal frågor. De anses ha bäst i politik i sex frågor vilka är: sjukvården, skola och utbildning, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, landets ekonomi och pensioner. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anses ha bäst politik i en fråga vardera. Moderaterna i lag och ordning, Sverigedemokraterna i invandring/integration, Miljöpartiet i miljö/klimat och Vänsterpartiet i jämställdhet.

Moderaterna tappar första platsen som bästa parti i frågan om landets ekonomi till Socialdemokraterna och backar från 26 procent till 23 procent. Socialdemokraterna i sin tur tappar frågan om jämställdhet till Vänsterpartiet där nu 19 procent av svenskarna anser att Vänsterpartiet har bäst politik. Sverigedemokraterna tappar också i sin paradfråga invandring/integration från 34 procent i juni till 30 procent i september, men anses fortfarande ha bäst politik i frågan jämfört med de andra partierna. Socialdemokraterna backar i frågan om jobb och sysselsättning från 23 procent till 20 procent, men ligger ändå kvar som bästa parti i frågan. De minskar även en procentenhet jämfört med juni i frågorna: sjukvård, skola och utbildning och pensioner.

Enligt våra studier byggs väljarstödet upp enligt följande:

Det börjar med förtroende, har man förtroende för partiföreträdarna blir politiken intressant och värd att titta på. Har man inte förtroende så är det inte troligt att politiken man för fram kommer att genomföras. Litar man inte på partiföreträdarna blir politiken ointressant. Litar man på dem blir politiken värd att titta på. Anser man sedan att politiken är bra så kan man tänka sig att rösta på partiet. Är ett parti starkt i de politiska sakfrågorna kommer det också synas i väljarbarometern.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti september 2020

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti september 2020

Undersökningen är genomförd 3 – 9 september 2020 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel de undersökta är i åldersgruppen 18-79 år. Totalt har 1007 intervjuer genomförts.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.