Bästa parti i politiska sakfrågor

Vilket parti anses vara bäst i olika politiska sakfrågor?

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar vilket parti som anses vara bäst i i de 10 viktigaste politiska sakfrågorna över tid

Av de tio viktigaste politiska frågorna anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i flest antal frågor. Socialdemokraterna anses har bäst politik i sex frågor vilka är: sjukvård, skola/utbildning, äldreomsorg, sysselsättning och arbetslöshet, pensioner och socialförsäkringarna. För äldreomsorg och sysselsättning och arbetslöshet delar Socialdemokraterna förstaplatsen med ett annat parti, för äldreomsorg anses de ha bäst politik tillsammans med Kristdemokraterna och för sysselsättning och arbetslöshet anses de har bäst politik tillsammans med Moderaterna.

Sverigedemokraterna och Moderaterna anses ha bäst politik i två frågor vardera. Sverigedemokraterna anses har bäst politik i två av de tre mest viktigaste frågorna för väljarna: invandring och integration och i Lag och ordning. Moderaterna anses ha bäst politik när det kommer till landets ekonomi och för sysselsättning och arbetslöshet (delat med S). Att Sverigedemokraterna nu även anses har bäst politik inom lag och ordning, en fråga som nu är viktigare för väljare än någonsin tidigare och en fråga som Moderaterna ägt under överskådlig tid bakåt, förklarar dels Sverigedemokraterna ökade stöd i opinionen då de idag är statistiskt signifikant större än Moderaterna (se Novus opinionsundersökning för november). Därtill anses Sverigedemokraterna ha näst bäst politik i ytterligare fyra frågor i topp tio listan, medan Moderaterna enbart är det i en.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet anses ha bäst politik i varsin fråga. Kristdemokraterna delar platsen om att ha bäst politik inom äldreomsorg med Socialdemokraterna och Miljöpartiet äger likt tidigare Miljö- och klimatfrågan.

Sjukvård, invandring/integration och Lag och ordning toppar som de tre viktigaste frågorna för väljarna i november. Sjukvårdsfrågan som är väljarnas viktigaste fråga leds fortsatt av Socialdemokraterna, följt av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna precis som föregående undersökning i september

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti november

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat, något som visar sig stämma rätt bra med nivån på partisympati.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti november

Undersökningen är genomförd 14 – 20 november 2019 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1016 intervjuer genomförts.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.