Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

Oktober 2020

Novus/SVT oktober: MP säkerställt över 4 %

Novus/SVT väljarbarometer visar att stödet för Miljöpartiet och Centerpartiet ökar, medan de minskar något för Moderaterna och Socialdemokraterna.

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 76, Liberalerna 0, Centerpartiet 31, Kristdemokraterna 21, Socialdemokraterna 97, Vänsterpartiet 35, Miljöpartiet 19, Sverigedemokraterna 70.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 3878 personer per telefon, SMS och post under tiden 14 september – 11 oktober 2020. Andelen osäkra väljare är 5,8 procent.

Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer okt 2020

Kommentar

Inga stora förändringar på ytan jämfört med föregående månad. Men under ytan är det lite mer hela havet stormar. Väljare går mellan partier man normalt inte ser. T.ex. L går till S. Från SD till V. Tidigare under mandatperioden såg jag en tydligare rörelse mellan att man kunde tänka sig ett parti eller inget/soffan. Påtagliga rörelser från och till Soffan. Så ser det inte ut nu, men det kan se ut som ologiska förändringar jämfört med vad man skulle kunna tro. Därför viktigt att påpeka att vänster och höger i politiken inte alls är så relevant längre. Det betyder inte att det ersatts av GAL-TAN, en skala jag hela tiden varit mycket skeptisk till. Man försöker trycka in det i politiska värderingar när den stora trenden nu är en bristande tilltro till politikens förmåga att lösa problemen i samhället. Det handlar om en rädsla för att mer håller på att gå sönder. Förtroendet för politiker är lågt. En klar majoritet anser att Sverige utvecklas åt fel håll. Coronapandemin ersattes med dödligt våld, samtidigt som politiker verkar beredda att skapa en regeringskris över en fråga de flesta väljare inte har högst på sin lista.

Det handlar därför inte längre om vänster-höger eller GAL-TAN. Det handlar om bristen på förtroende. Det är orsaken till den höga väljarrörligheten. Man väljer i högre grad det minst dåliga för stunden istället för de som är bäst lämpade att leda landet i en turbulent tid. För allt fler väljare ser det nog ut som ett val mellan pest eller kolera helt enkelt.

Vill man som parti nu på riktigt ta kontroll över situationen måste man visa att slutar med den dagliga pajkastningen och istället sätter mål baserat på en framtidsvision och vinner väljarnas förtroende. Att man har en genuin vilja att leda landet dit. Även om vägen aldrig är rak måste man fortsätta att styra mot ett tydligt mål.

Visst man kan kortsiktigt vinna på att underminera tilltron till motståndaren i det politiska spelet. Men då blir det bara ett spel. Men i en demokrati om man vinner makten på det sättet sitter man inte så länge. Man har rivit upp sår och ökat misstron. Både den mellanmänskliga och till politiker. Demokratin är heller inte på längre sikt ett parlamentarisk nollsummespel. Om tilltron till demokratin raserat finns det ju inga mandat att fördela. Vi är inte där än, men ändrar man inte taktik kan vi vara där innan vi begrep när det gick fel.

En hög väljarrörlighet är ingen naturlag utan ett tecken på hur illa det är ställt med tilltron. Politiken verkar på väljarnas förtroende, Det borde ligga i allas intresse att vända denna trend. Vi har en global pandemi, vi har en grov brottslighet som skrämmer många, bara för att nämna några utmaningar som är högaktuella idag.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: