Väljarbarometern

Här hittar du samtliga väljarbarometrar som gjorts i samarbete med Novus.

Oktober 2018

Novus/SVT oktober: Avvaktande väljare

I SVT/Novus väljarbarometer oktober är inga förändringar statistiskt säkerställda. Väljarna avvaktar regeringsbildningen.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 2200 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 1 – 4 oktober 2018.

Deltagarfrekvens: 50,8 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 4331 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Dock är det viktigt att påpeka att detta inte är någon prognos. Väljarbarometern är inte en framtidsförutsägelse, utan det uppmätta väljarstödet om det vore val idag.

Novus uppdaterade sin metod i februari 2018. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: