Väljarbarometern

Mars 2020

Novus/SVT mars 2020: S ökar signifikant

Novus/SVT väljarbarometer visar att väljarstödet för Socialdemokraterna stärks under rådande pandemi som orsakats av Coronaviruset. Socialdemokraterna ökar signifikant med 2,4 procentenheter jämfört med undersökningen i februari. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, som ökat mest i stöd sedan valet 2018, backar nu båda i väljarstöd.

Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer Mars 2020

Novus har för den här undersökningen intervjuat 3737 personer per telefon, SMS och post under tiden 24 februari – 22 mars 2020. Andelen osäkra väljare är 6,8 procent. Deltagarfrekvensen är 53 procent, vilket innebär att Novus har sökt totalt 7050 personer i relevant urval för att få 3737 svar.

Kort kommentar:

Novus kunde i sina dagliga undersökningar i “Coronastatus 23 mars” efter Löfvens tal till nationen visa att stödet för Löfvens ledarskap är mycket stort. Nu skedde det talet efter väljarbarometern genomförts. Men det är samtidigt ett rätt tydligt tecken på vilket förtroende svenska folket har för regeringen och framförallt S i dessa tider. Svenskarna har ett högt förtroende för de ansvariga myndigheter och det avspeglar sig positivt på Socialdemokraterna just nu. Socialdemokraterna tar främst tillbaka väljare från Sverigedemokraterna vilket jag inte minns att jag sett någonsin innan.

Men samtidigt upprätthålls detta väljarstöd nu av en situation i Sverige där en majoritet (62 %) tror att Sverige kommer att klara av denna kris mycket eller ganska bra. Coronastatus 0323

Detta förtroende hotas dock av samma mekanismer som höjer S nu, både om andelen sjuka och döda skulle öka kraftigt och om det kommer tecken på att sjukvården och samhället inte klarar av det, så kan det rasa fort. Men också om ekonomin påverkas kraftigt nedåt, t.ex. en ökad arbetslöshet och fler som får sämre arbetsvillkor. Det är en mycket svår balansgång just nu både för Socialdemokraterna, men också för Sverige som land. För egentligen är det inte viktigast vilket stöd de olika partierna har. Vi som land måste ta oss igenom denna enorma utmaning vi har nu.

Jag vill därför passa på att återigen påminna om detta, det är upp till oss som individer att göra det vi kan. Framförallt:

Clean hands and a cool head

Novus fortsätter att undersöka som vanligt åt alla våra kunder, både nya och gamla. Nu är det viktigare än någonsin att följa allmänhetens syn på olika frågor, både kunder och medborgare, förstår man inte vad som händer nu riskerar man famla i blindo och göra kostsamma misstag. Det kommer en dag efter krisen och samhället behöver fortsätta under tiden annars klarar vi det inte.

Kontakta oss, vi finns här om ni behöver hjälp.

Utöver det fortsätter vi att dela med oss av vår kunskap i Novus Coronastatus, vad jag vet den enda källan idag som finns där det går att följa antalet sjuka som inte är akuta eller söker sig till vården. Vårt sätt att ge lite ledtrådar kring de mörkertal vi alla vet finns kring denna sjukdom den uppdateras dagligen och finns i denna länk: Novus Coronastatus

Ladda ned rapporten här: Väljarbarometer Mars 2020

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: