Väljarbarometern

Februari 2019

Novus/SVT feb 2019: S tappar signifikant och L statistiskt säkerställt under 4 %

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer Februari 2019

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer Februari 2019

Nedgången för Socialdemokraterna är statistiskt säkerställt jämfört med föregående undersökning i januari. Sverigedemokraterna är statistiskt säkerställt större än Moderaterna och skulle därmed vara Sveriges näst största parti om det vore val idag. Liberalerna är statistiskt säkerställt under 4 % spärren.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 3045 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 14 januari – 3 februari 2019. Andelen osäkra väljare är 6%

Deltagarfrekvens: 50,7 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 6006 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Dock är det viktigt att påpeka att detta inte är någon prognos. Väljarbarometern är inte en framtidsförutsägelse, utan det uppmätta väljarstödet om det vore val idag.

Novus uppdaterade sin metod i februari 2018. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: