Väljarbarometern

December 2018

Novus/SVT dec 2018: S högsta nivå på 12 månader

Novus/SVT väljarbarometer för december 2018. Sveriges största väljarbarometer med ett slumpmässigt urval.

Metodmässigt kan vi glädjas över att undersökningen har en deltagarfrekvens på över 50% (50,4%).

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 20 dec 2018

Det var något märkligt i vårt grafikverktyg som gör tabellen, förändringen för V är -0,2 inte -0,1 som det stod i tabellen. Detta är korrigerat, men var en fördröjning i systemet vilket innebar att på hemsidan stod det ett tag fel, vi ber om ursäkt för förvirringen det kanske skapat.

På väljarfronten precis som regeringsbildningsfronten är det dock litet som är nytt. Fortsatt mycket små förändringar från månad till månad. Jämfört med valet är däremot Moderaternas och Liberalernas nedgång samt Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas uppgång samtliga statistiskt säkerställda.

Förra månaden var M och SD lika stora. Moderaterna tappar och SD ökar ungefär lika mycket. SD är därmed Sveriges näst största parti om det vore val idag.

Moderaterna tappar främst till SD, men även till S.

Liberalerna klarar inte 4% spärren den här månaden heller. Även om det är en liten återhämtning från förra månadens bottennotering.

De rödgröna är tillsammans om det vore val idag signifikant större än allianspartierna.

Däremot om man skall räkna på andra sätt så är M KD och SD större än de rödgröna. Däremot anser jag inte att man ännu kan räkna på det sättet, vad jag vet har inte M sagt sig vilja gå den vägen, finns inga egentliga tecken på ett faktiskt samarbete mellan M, KD och SD. SD skulle väl inte heller acceptera att enbart vara ett passivt stödparti, ännu mindre då de faktiskt är större än M i denna undersökning.

Socialdemokraterna ökar lite och gör sin toppnotering i år på 30 %, senast de hade den nivån var för 12 månader sedan, december 2017.

Att leda övergångsregeringen har inte skadat S. Frånvaron av en ny regering och att landet tuffar på är nog det bästa S kan hoppas på just nu. Diskussionen kretsar mer kring problemen inom alliansen, ev svek från C och L. Snarare än att det är Socialdemokraterna som misslyckats, trots att Stefan Löfven har blivit nedröstad två gånger som statsminister och att övergångsregeringens budget inte gick igenom är det oppositionens oförmåga att faktiskt ta över makten och hålla en enad front som väljarna snarare reagerar på. Historiskt var ju Alliansens enda chans att ta makten att de höll en enad front och ett enat regeringsalternativ. Men man har ju visat att det inte är så längre.

S tar främst sympatisörer från V men även M och MP, och tappar samtidigt lite till SD.

Sverigedemokraterna gynnas av Moderaternas problem att bilda regering. SD är Sveriges näst största parti i väljarbarometern, (dock inte signifikant, för att vara signifikant större än M hade de behövt vara 1,5 procentenheter större, nu är de 1,3).

SD tar främst sympatisörer från M men också från S.

KD behåller sin starka nivå även efter valet. Sannolikt svårt att känna som KD väljare att deras parti misslyckats, de har tom fått igenom sin budget. Visst det har M också. Men M väljaren känner nog i högre grad att allt annat än statsministerposten är ett direkt misslyckande. Man antar sannolikt att KD inte kan klandras på samma sätt som M när regeringsbildningen än så länge misslyckats.

Att det är små förändringar nu betyder däremot inte det att ett extraval skulle vara händelselöst. Jag är ganska säker på att vi kommer att se relativt stora förändringar om ett extraval utlyses och under den valrörelse som följer. En valrörelse som kommer bli extremt intressant och väljarbarometrarna extremt viktiga för att kunna följa de förändringar som i så fall kommer ske.

Vi kommer vara i helt oprövat vatten politiskt och demokratiskt. Inte bara att vi vet att väljarrörligheten hela tiden blir större.

Väljarrörligheten drivs av en ökad misstro för politiker och dess förmåga att lösa problemen man ser i samhället. När då ett extraval kommer kretsa kring vem som får makten, sam en stor osäkerhet kring de politiska värderingarna. En osäkerhet kring vilka skillnader det i praktiken kommer att bli om man röstar på ett parti istället för ett annat, ja då kan det hända mycket.

Svårt att se att något parti idag kan vara trygga med att ett extraval skulle gynna dem. Även om det är skillnad i partiernas ekonomiska förmåga och ork att genomföra ett extraval.  Men skillnaden i förutsättningar behöver inte betyda att utfallet är kopplat till det. T.ex. KD visade att man inte kan räkna ut ett litet parti som legat farligt nära 4% spärren i princip hela mandatperioden.

Men tillbaka till idag, när väljaren inte har något nytt att ta hänsyn till, inte ens en ny regering att reagera på. Inte ens känslan att rätt eller fel regering vann är det så blir effekten små förändringar i väljaropinionen.

Novus har för denna undersökning genomfört 5414 intervjuer under perioden 12 nov – 16 dec

Deltagarfrekvens: 50,4% har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 10742 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 20 dec 2018

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: