Väljarbarometern

April 2018

Novus/SVT april 2018: Socialdemokraterna och Moderaterna fortsätter tappa

Båda blocken backar i opinionen

I SVT/Novus väljarbarometer för april fortsätter Socialdemokraterna och Moderaterna att tappa stöd i opinionen.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer 23 april 2018

Novus har för den här undersökningen intervjuat 4927 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 19 mars – 15 april 2018. Andelen osäkra väljare är 8,2 procent.

Deltagarfrekvens: 47 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för aprils väljarbarometer sökt 10 483 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Novus/SVT väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus telefonomnibus. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus. Undersökningen ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag. Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, region och valt parti i riksdagsvalet 2014. Andel osäkra är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på.

Novus uppdaterade sin metod i februari, denna väljarbarometern är idag den som genomför och använde absolut flest intervjuer i Sverige. Läs mer om metoduppdateringen här

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: