Väljarbarometern

April 2019

Novus/SVT April: KD ökar signifikant

Kristdemokraterna ökar signifikant och når ny rekordnivå.

Novus Väljarbarometer publiceras i samarbete med SVT. Väljarbarometern genomförs varje månad. Målgrupp för undersökningen är svenska väljare.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 3688 personer per telefon, SMS under tiden 4 – 31 mars 2019. Andelen osäkra väljare är 6,1 procent.

Kort kommentar:

KD verkar gå från klarhet till klarhet hos fler väljare. Precis som med C innan dess känns det avlägset att KD var uträknad av många, det var mer än en statsvetare som argumenterade för att Novus skulle sluta redovisa KD som del av alliansen innan valet. Inte för att Alliansen skulle dö utan för att de ansåg att KD skulle åka ut, vi hade så klart kvar KD i vår redovisning.

Återigen visar väljarna hur rörliga de är, det är lätt för ett parti att vinna väljare och det är lätt att tappa. KD har lyckats ikläda sig rollen som oppositionsparti och straffas inte för att det inte blev en allians- eller borgerlig regering. KD får nu ett stöd som är 4,3 procentenheter över valresultatet.

Jag tycker mig se en trend här att KD allt mer positionerar sig som ett “sunt förnuft” parti, något som SD inför valrörelsen bland många väljare var ensam om att vara. När förtroendet för politiker och politiken som verktyg sjunker är det faktiskt något många förbiser. Att väljarna behöver se politiker som visar att de förstår och vill lösa de problem som är närmast vardagen för väljaren, som upplevs tala klarspråk och kräva förändringar nu.

I en situation då otryggheten sprider sig och misstron mot sjukvård, skola och polis växer kan man komma långt med att visa att man hör och tar oron på allvar. Ibland kan det faktiskt innebära att man tar ett steg tillbaka från nyhetsredaktionens frågor, och gör det lite oväntade, även om det innebär att man bryter någon norm i det offentliga rummet. Det finns nämligen en negativ spiral jag pratat mycket om. Den att media och politiker hamnar i ett spel som väljarna allt mer ställer sig frågande till. Väljarna vill se att problemen i samhället löses, men politiken porträtteras i media som ett spel och fokus är på konflikten inte lösningar på problemen. Konflikten blir målet inte medlet. De politiker som bryter sig ur det spelet har mycket att vinna hos många väljare. Dock är det en svår balansgång och det är lätt att trampa snett. Men både SD och nu KD verkar så här långt ha klarat av denna balansgång och har båda tvåsiffrigt stöd bland väljarna.

Förutom KD:s ökning är det nytt att de tar flest väljare från SD jämfört med mars undersökning. Tidigare har det snarare tagit väljare från M. Men SD har ju hamnat lite i skymundan under en ganska lång period. Många väljare vill se förändring och ledarskap, och det verkar som Ebba Busch Thor har förtroendet bland allt fler. Väljarrörligheten ser ut så här generellt. Först har man förtroende för partiets företrädare, sedan tittar man på politiken och sympatiserar man med den så kan man tänka sig att rösta på partiet. Men det krävs i regel att man litar på företrädarna, partiledaren främst. Gör man inte det så spelar politiken mindre roll. Därför är inte oväntat förtroendet helt centralt för våra förtroendevalda (ja jag vet att det hörs på namnet, men trots det inser jag att det behöver påminnas om väldigt ofta).

Det kan vara på sin plats att återigen påminna om att flyktingfrågan inte är en fråga som andra, den är mer att se som ett symptom än sjukdomen. Anser man att sjukvård, skola och polis inte fungerar och i akut behov av pengar så behöver pengarna tas någonstans ifrån. För politiken säger nästan alltid att lösningen på alla samhällsproblem är mer pengar. Där kommer flyktingfrågan in bland de som säger att flyktingfrågan är viktigast. Där har många satt sitt hopp till SD, men det är inte flyktingfrågan som sådan som är motorn, utan det har varit en quick fix att få fram pengar till de ställen som desperat upplevs behöva pengar. Visst det finns en trygghetsdimension som ligger och bubblar också kring flyktingfrågan. Men det centrala är pengarna och resursbristen. De väljare som sympatiserar eller har sympatiserat med SD måste inte absolut ha svar på flyktingfrågan, kan man lösa samhällsproblemen på annat sätt så är det bra också. Särskilt nu som Sverige har EU:s miniminivå, den akuta flyktingfrågan har ju försvunnit. Men oron för samhällsutvecklingen är kvar. Men för att få förtroendet måste man måste visa att man är värd att lita på och att man faktiskt vill och troligtvis kan lösa frågorna.

Torbjörn Sjöström

VD

SVT/Novus väljarbarometer genomförs inom ramen för Novus telefonomnibus. Undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer, SMS och vykort med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre utan övre åldersgräns. Telefonintervjuerna har genomförts av PFM Research på uppdrag av Novus.

Undersökningen ger svar på frågan hur man skulle rösta om det var val till riksdagen idag.

Resultatet är efterstratifierat på kön, ålder, region och valt parti i riksdagsvalet 2018. Andel osäkra är de som inte vet vilket parti de skulle rösta på.

Ladda ned rapporten här: Novus Väljarbarometer april

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: