Väljarbarometern

Augusti 2018

Novus/SVT 30 aug 2018: Kd ökar, över 4% och C tappar

I SVT/Novus väljarbarometer 30 augusti får Kristdemokraterna 5,3 % och når för första gången på ett drygt år över 4% spärren. Centerpartiet backar. Båda förändringar är statistiskt säkerställda jämfört med föregående undersökning för en vecka sedan.

Uppgången för KD och nedgången för C är statistiskt säkerställd, övriga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen.

Kort kommentar:

Den underliggande osäkerheten verkar vara stor, även om man visste vilket parti man skulle rösta på om det var val för en vecka sedan (förra väljarbarometern) så har många ändrat sig till denna vecka. Det är mer förändringar dessa veckor än det varit stora delar av mandatperioden, när vi nu ser andra partier ta väljare, inte bara ett utbyte som utmynnat i att SD växer eller krymper.

Kristdemokraterna kan glädja sig, en statistiskt säkerställd uppgång, dock inte säkerställt över 4% spärren.

Förtroendeökningen vi såg i senaste partiledarförtroende-undersökningen för Ebba Bush Thor var en föraning för denna uppgång. Den uppmärksamhet de mindre partierna får i en valrörelse har hon och Kristdemokraterna sett ut att förvalta väl. Annars har ju denna mandatperiod handlat mest om de tre stora partierna: M, S och SD

Är det så att Ebba kommer att stå för denna valrörelses revansch ett parti och en partiledare som var uträknade ända fram till slutet? Annie Lööf gjorde en liknande resa under valrörelsen 2014, Annie var i princip helt uträknad ända fram till valrörelsen, men C började vända upp i juni 2014. Ebba och KD:s uppgång kommer ännu senare, precis innan mållinjen. Men kommer det hålla i sig till den 9:e?

KD vinner väljare absolut främst från M jämfört med förra veckan.

Torbjörn Sjöström

VD Novus

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1611 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 22 – 28 augusti 2018. Andelen osäkra väljare är 4,8 procent.

Deltagarfrekvens: 49,0 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 3159 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Novus uppdaterade sin metod i februari. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: