Väljarbarometern

Augusti 2018

Novus/SVT 22 aug 2018: Sverigedemokraterna tappar

I SVT/Novus väljarbarometer 22 augusti tappar Sverigedemokraterna men Miljöpartiet och Moderaterna ökar. Nedgången för Sverigedemokraterna är statistiskt säkerställd

Nedgången för Sverigedemokraterna är statistiskt säkerställd, övriga förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 1785 personer per telefon, SMS, post och epost under tiden 13 – 21 augusti 2018. Andelen osäkra väljare är 6,9 procent.

Deltagarfrekvens: 49,8 % har svarat i sökt urval. (totalt har vi för väljarbarometern sökt 3502 personer i målgruppen). Novus bortfallsanalyser pekar på att bortfallet är åsiktsmässigt slumpmässigt utifrån undersökt målgrupp. Resultatet anses därmed vara representativt för svenska folkets åsikt i undersökt fråga.

Novus uppdaterade sin metod i februari, denna väljarbarometern är idag den som genomför och använde absolut flest intervjuer i Sverige. LÄS MER OM METODUPPDATERINGEN HÄR

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: