Väljarbarometern

7/9-22

Novus/SVT 7 sept 2022: Små förändringar, SD ökar, M och S tappar

Novus väljarbarometern 7/9 med felmarginalen utplottad, utan felmarginaler finns längre ned

Felmarginal för denna enskilda mätning: M 1,6%, L 0,9%, C 1,2%, KD 1,0%, S 1,9%, V 1,2%, MP 1,0%, SD 1,8%, Annat 0,5%.

Analys

Novus väljarbarometer publiceras först i SVT på deras site och kort därefter på Novus hemsida. Här kompletteras den med en kommentar från mig för att försöka skapa lite mer förståelse kring vad som händer och var som kanske inte händer.

SD är statistiskt säkerställt större än M

Skillnaden mellan M och SD är mycket intressant att följa. Värt att fundera på är om det också tar bort fokus behovet av stödröster på L för att öka chansen för ett regeringsskifte. L är inom felmarginalen från 4% spärren, endast 0,8 procentenheter över den. L:s vara eller icke vara detta val är en helt öppen fråga om det vore val idag. Nu är det ju inte val idag, och väljarna röstar på det man anser är bäst på valdagen. Så skall det vara, men frågan kring stödröster eller inte på L är intressant att fundera på nu.

MP däremot är statistiskt säkerställt över 4 %, men detta är en mätning inte valresultatet. Och MP har legat dåligt till under en lång period under denna mandatperiod. Den globala klimatfrågan hamnar ju ganska naturligt i skymundan på grund av högst närvarande nationella problem som slår otroligt hårt mot svenskarnas privatekonomi. Men de har större väljarstöd nu än L och därmed lite mer buffert än dem till 4% spärren just nu.

S tappar lite, men är fortsatt med ganska god marginal säkerställt största parti.

C är kvar på en hög nivå men nu inom felmarginalen från V

SD tappade under valhelgen 2018 pga sista debatten och ca 4 % av väljarkåren gick till M eller S för att det kändes säkrast att gå till något av de två regeringsalternativen som inte innebar SD inflytande. Så M blev större än SD på valdagen trots att de låg efter innan. Sådant kan hända nu också, men SD är mer inne i värmen nu och det skall nog mycket till att man 4 år senare kommer ångra sig så fort kring SD:s eventuella rasism, då hade SD en vågmästarroll, nu presenteras de som en del av ett tilltänkt regeringsunderlag.

Det som nog kan ge snabba förändringar nu är sakfrågor och tilltron till vem som bäst kan leda landet i denna turbulenta tid. Kan något parti vinna förtroende om att skydda privatekonomin mot en hård smäll i vinter? Blir det bättre med regeringsskifte eller blir det bara annat men kanske sämre?

Men valet är valet och många bestämmer sig sent, en del bestämmer sig först på valdagen. Detta är ett extremt svårt val, och det är viktigt att man som själv bestämmer det man tror är bäst.

Jag tror man kan säga att detta anses vara ett mycket viktigt val för många, men extra svårt. Det är ett val om den egna plånboken i närtid, framtiden och ledarskapet i en turbulent värld.

Politikernas utmaning är att vinna tilltro både på kort sikt, rädda väljarens sparkonto och skydda dem mot oförutsedda höga kostnader, vilket är nytt jämfört med tidigare år, och kring framtiden.

Torbjörn Sjöström

VD

 

Om det var val idag skulle mandaten fördela sig enligt följande: Moderaterna 61, Liberalerna 17, Centerpartiet 30, Kristdemokraterna 21, Socialdemokraterna 99, Vänsterpartiet 28, Miljöpartiet 20, Sverigedemokraterna 73.

Novus har för den här undersökningen intervjuat 2239 personer svarat per telefon, SMS och post under perioden 4 – 6 september 2022. Andelen osäkra väljare 4,7 procent. 

Socialdemokraterna backar 0,9 procentenheter och får ett väljarstöd på 27,8 procent. Sverigedemokraterna ökar 0,7 procentenheter och får ett väljarstöd på 20,6 procent. 17,3 procent uppger att de skulle rösta på Moderaterna, en minskning med 0,6 procentenheter. Centerpartiet får ett stöd på 8,6 procent, en minskning på 0,2 procentenheter. Vänsterpartiet får ett väljarstöd på 8,0 procent, en ökning med 0,5 procentenheter. 5,9 procent uppger att de skulle rösta på Kristdemokraterna, en minskning med 0,2 procentenheter. Miljöpartiet får ett väljarstöd på 5,7 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. Tills sist har vi Liberalerna med ett väljarstöd på 4,8 procent, en ökning med 0,4 procentenheter.

För att räkna signifikanta förändringar behöver förenklat en förändring vara större än summan av felmarginalen är. Men det tillkommer en extra dimension när vi har ett tredagars rullande medelvärde, vi genomför 500 intervjuer om dagen och tittar på de tre senaste dagarna. Förändringen kan inte jämföras med en undersökning där samma personer är med i båda. Så man behöver för att säkerställa en statistiskt säkerställd förändring jämföra dagens undersökning med en som är tre dagar gammal eller äldre.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: