Fördjupning – Varumärke och kommunikation

Kännedom / Positionering

För att du ska nå framgång i ditt varumärkesarbete måste du veta hur ditt varumärke positionerar sig i förhållande till dina konkurrenter. Vår basundersökning för varumärken kartlägger ditt varumärkes kännedom, kännedomspotential och visar vilken position ditt varumärke har i förhållande till dina konkurrenter. Här får du en övergripande bild som är första steget till att bygga och stärka ditt varumärke.

Konkurrentkartläggning

Genom en konkurrentkartläggning får du kunskap om konkurrenternas styrkor och svagheter, men även hur de eventuellt påverkar det egna varumärket. Genom att förstå dina konkurrenter på djupet kan du stärka ditt eget varumärke och öka din affär.

Varumärkesstrategi / Drivkraftsanalys

För att kunna jobba effektivt med ditt varumärke behöver du veta vad som driver kunderna. Känslorna styr ofta över det rationella därför är det ett måste att ha kunskap om de emotionella drivkrafterna.  Hittar man rätt känslor kan det göra varumärket oemotståndligt. De rationella drivkrafterna är också viktiga eftersom de två samverkar.

Vilka känslor, attribut, behov osv du ska arbeta med för att stärka ditt varumärke kan du få hjälp med via en drivkrafts- och prioriteringsanalys. Vi kartlägger vad som driver kunderna och vilka parametrar som har störst hävstångseffekt på ditt varumärke. Genom vår analys får du en ”verktygslåda” som lägger grunden för din varumärkesstrategi och som stärker ditt varumärke på ett effektivt sätt.

360 graders varumärkesanalys

Den kommunikation ett företag gör, sker alltid på mottagarens villkor. För att lyckas med sin kommunikation är det därför enormt viktigt att veta hur samtliga målgrupper ser på varumärket, ex kunder, potentiella kunder, medarbetare, opinionsbildare, journalister, aktieägare m fl. Den kunskapen ligger som en bas för hela varumärkesstrategin och varumärkesarbetet. Låt oss hjälpa er att kartlägga ert varumärke i en 360 graders studie där inget lämnas till slumpen.

Marknadspotential

Hur stor är din marknadsandel? Vilken potential har ni på marknaden? Hur mycket kan ni växa? De flesta företag vill öka sina marknadsandelar, men det är en tuff utmaning på en marknad som ligger i ständig förändring. Vi hjälper dig att kartlägga er marknadspotential.

Tracking

Idag kan tracking vara nästan vad som helst. En uppföljande undersökning per år eller en rullande mätning där vi gör intervjuer varje vecka. Trackingar görs vanligen som ett stöd för varumärkesarbetet och som uppföljning av kommunikationen. Den skapar en förståelse för hur kommunikationen påverkar varumärket. Det viktiga är att vi ställer samma frågor varje gång och kan se utvecklingen över tid. En tracking kan också identifiera omvärldsfaktorer som påverkar varumärket. Vi bygger trackingen utifrån era utmaningar och önskemål.

Segmentering

En bra segmentering ger dig verktyg för att effektivisera din kommunikation och därmed din affär. Dagens konsumenter har olika behov som ska tillfredsställas och ge en unik upplevelse för varje kund och potentiell kund. För att åstadkomma det måste du veta vilka behov din målgrupp har och vad som påverkar både beteendet och köpbeslutet, men även hur du bäst kommunicerar med dina kunder/segment. I segmenteringen kartlägger vi även drivkrafterna för segmenten (läs mer under Drivkraftsanalys).

Vi anpassar segmenteringen efter ditt företags utmaningar, men det som ofta ingår i en segmentering är:

  • Behov
  • Beteenden, såsom användning, frekvenser mm
  • Attityder och värderingar
  • Livsstil
  • Ett antal attribut som ”klär” segmenten

Profilering

Om du inte har behov av en genomlysande segmentering, kan vi hjälpa dig med en profilering. I en profilering får du profilen på dina kunder utifrån din egen definition, exempelvis frekventa köpare, sällanköpare eller liknande.

Effektmätning (noll- och eftermätning)

Företag gör kommunikation för att skapa effekt. Effekt kan vara ökad försäljning, ökad marknadsandel, ett stärkt varumärke, ökad kunskap osv. Svenska företag investerar miljontals kronor i sin kommunikation, ibland utan att ha en aning om det är välinvesterade pengar eller ej. Vi ser det som en självklarhet att man följer upp sina investeringar och att man därmed även befinner sig i en ständig utvecklingsprocess. Vi hjälper våra kunder att analysera och utvärdera sina kommunikationsinsatser. Med kommunikationsinsatser menar vi reklam, PR, sociala medier, influencersamarbeten, sponsring & event, förtjänad media, webbsidor osv.

Att målgruppen sett kampanjen är en förutsättning för att en effekt ska kunna uppstå. Men för att nå i mål måste kampanjen vara relevant och budskapet måste nå fram. Att bara ”gilla” räcker inte för att ge effekt. Syftet med en effektmätning är att konstatera en förflyttning av något slag. För att kunna påvisa effekt måste du ha ett nollvärde före kampanjen och ett nytt värde efter kampanjen. En effektmätning kräver därför både en nollmätning och en eftermätning.

Kommunikationsutveckling, bland annat Förtester och Eftertester

Varje år lägger svenska företag hundratals miljoner på olika kampanjer. Det är stora investeringar som borde utvärderas. Genom att förtesta din kampanj kvalitetssäkrar du din investering. Du får kunskap om hur din kampanj mottas innan den går i skarpt läge, det betyder att du har möjlighet att justera om något i kampanjen förvirrar målgruppen. Genom ett förtest kan du enkelt få svar på om kampanjen kommunicerar budskapet på ett begripligt sätt till din målgrupp.

Har du redan genomfört din kampanj? Då kan vi hjälpa dig att ta reda hur kampanjen fungerat hos målgruppen. Har man sett kampanjen, hur tog målgruppen emot budskapet, vilka var reaktionerna, skapade kampanjen action, vad kan vi lära oss inför nästa kampanj osv…

Vi kan även hjälpa dig att testa ditt nya kommunikationskoncept.

Vi hjälper dig att utveckla din kommunikation.

Kommunikationsstrategi

Behöver du hjälp med att bygga din kommunikationsstrategi? Kontakta oss så hjälper vi dig.

PR-undersökningar

Många kunder vänder sig till oss när de vill ha sk ”förtjänad media”. Intressanta och relevanta frågor får alltid plats i media. Novus är ett starkt varumärke på Sveriges redaktioner eftersom de vet att Novus står för kvalitet, därför syns våra kunders undersökningar ofta i media. Vi har ett antal sk omnibussar där du som kund köper enstaka frågor. De flesta bussarna går varje vecka, vissa varje månad. Vilken buss du än väljer är det ett kostnadseffektivt sätt att få ut din fråga i media. Läs mer om våra bussar här.

Användartester och läsvärdesutvärderingar

Vill du utveckla din tidning, din webbsida, ditt nyhetsbrev eller liknande? För att möta sina läsare/användare behöver man förstå hur de uppfattar kanalen/plattformen och tar till sig innehållet. För att ha en kontinuerlig utveckling av din plattform, behöver du ett bra verktyg, det kan vi hjälpa till med. Vill du gå på djupet, hjälper vi dig med en redaktionell fördjupningsstudie.

Kontaktperson
Ieva Englund

Novus kundcase

Kontakta oss
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Klicka här och fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig!
Läs mer
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: