Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Årsrapport 2020.

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi?

I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, har Novus genomfört en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till dessa områden. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

Det går att beställa rapporten tryckt eller digitalt. För prisuppgift och beställning kontakta cecilia.dahlheim@novus.se. Du kan också boka en föreläsning i ämnet av oss.

Kontaktperson
Cecilia Dahlheim

Novus Stories