Svenskarnas relation till klimatfrågan, hållbarhet och energi

Årsrapport 2020. Kontakta oss för prisuppgift och beställning.

Sverige skall vara klimatneutralt 2045. Omställningen har inletts, engagemanget är stort och initiativen är många. Men vad tycker och tänker den svenska allmänheten när det gäller frågor om klimat, hållbarhet och energi?

I syfte att bredda samhällsdebatten inom områdena klimat, hållbarhet och energi, har Novus genomfört en undersökning som tar sin utgångspunkt i den svenska allmänhetens relation till dessa områden. Det är bara utifrån kunskap om allmänhetens inställning som vi har möjlighet att korrigera missuppfattningar, fylla kunskapsluckor, förändra beteenden och på sikt kunna nå Sveriges klimatmål.

Rapporten är en omfattande rapport som innehåller kunskap om allmänhetens syn på:

  • Om klimatmålen
  • Kunskap och oro
  • Vad är hållbar utveckling
  • Sveriges produktion och distribution av energi
  • Eget bidrag
  • Transport

 

Rapporten kan med fördel användas för att ge dig/er en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Det är också en utgångspunkt som kan ge ledtrådar för strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att sätta/definiera verksamhetsmål.

Här är några fakta från 2020 års rapport:

66% instämmer i att de är mycket oroliga för klimatförändringarna.
74% av svenskarna källsorterar matrester.
44% sparar på varmvattnet.
49% tror att deras livskvalitet kommer att påverkas positivt av att Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. 
31% säger att de känner till vilka beslut och initiativ som politikerna tagit för att Sverige ska nå sina klimatmål.

 

För prisuppgift och beställning kontakta peter.blid@novus.se och cecilia.dahlheim@novus.se. Det går att beställa rapporten tryckt eller digitalt. Du kan också boka en föreläsning i ämnet av oss.

Kontaktperson
Peter Blid
Kontaktperson
Cecilia Dahlheim

Novus kundcase

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: