Nyhetsbrev – 13e nov. 2017 – #metoo, folkligt stöd för nordiska samarbeten, partisympati & TV-vanor…

Novembers nyhetsbrev ger er massa spännande läsning!

I detta nyhetsbrev kan ni läsa om några av de undersökningar vi genomfört den senaste månaden. Till exempel #metoo, folkligt stöd för nordiska samarbeten, partisympati och TV-vanor.

Novus växer! Vi har glädjen att öka bemanningen på Novus, allt för att möta trycket från marknaden. Läs om våra nya kollegor i brevet nedan.Som alla vet närmar vi oss jul och av erfarenhet vet vi att många företag och organisationer sitter med planeringen inför 2018. Behöver du ny kunskap inför nästa år är det hög tid att kontakta oss!

Torbjörn Sjöström, VD Novus

Om undersökningar – och konsten att beskriva och förklara

Novus jobbar kontinuerligt med olika sätt att förklara värdet av vår verksamhet och vad vi kan tillföra med vår kunskap och erfarenhet. Vår filosofi helt enkelt.

En undersökning är en metod eller en process för att få kunskap. Det gäller alla sorters undersökningar, om det är för att undersöka varför ett plan kraschat, vem som begått ett brott, varför försäljningen dalar, eller varför ett parti går framåt i opinionen.Målet är aldrig siffrorna i sig. Däremot använder vi ofta siffror som datakälla för att kunna bygga vår förklaring. Vi vill kunna förstå, och sedan förklara, varför saker och ting förhåller sig på ett visst sätt. Det är förklaringen som är det viktiga.

Ny Novus-undersökning kopplat till #metoo – mer än varannan kvinna utsatt för sexuella trakasserier

SVT rapporterade i dagarna om en undersökning genomförd av Novus gällande allmänhetens utsatthet för sexuella trakasserier, och engagemanget för uppropet #metoo. Under de senaste veckorna har vi sett mängder med inlägg på sociala medier såväl som inslag i traditionella medier, där många har delat med sig av sina erfarenheter av sexuella trakasserier. Novus rapport visar att utsattheten generellt är väldigt utbredd.

64 procent av kvinnorna, jämfört med 19 procent av männen, svarar att man utsatts för sexuella trakasserier. Kvinnor uppger också att man sett andra utsättas för sexuella trakasserier i betydligt högre omfattning än män. Vi kan också konstatera att det är en förhållandevis låg andel kvinnor som varit aktiva i #metoo-kampanjen, jämfört med andelen kvinnor som uppger att de varit utsatta – 10 procent.

Bland allmänheten i stort har drygt åtta av tio sett något om #metoo-kampanjen. Intressant att notera är att det var via traditionella nyhetsmedier som högst andel av allmänheten fick kännedom om #metoo, trots att uppropet har sitt ursprung i sociala medier.
Brett folkligt stöd för det nordiska samarbetet

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Novus genomfört en kartläggning om attityden till det nordiska samarbetet. Totalt har 3 000 personer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna och Åland deltagit i studien.

Det nordiska samarbetet har ett brett folkligt stöd. Över 90 procent av
befolkningen i Norden menar att det är viktigt eller mycket viktigt med ett nordiskt samarbete, varav nästan 60 procent anger det som mycket viktigt. Två tredjedelar önskar ännu mer nordiskt samarbete. Två av tre i Norden menar vidare att de senaste årens internationella utveckling har gjort att ett nordiskt samarbete känns ännu viktigare idag. I jämförelse med en liknande undersökning som genomfördes 2006 går det att konstatera att det nu är fler som är positiva till det nordiska samarbetet. Särskilt markant är förändringen i Sverige.

Centerpartister gillar Bonde söker fru – vad gillar du?

Sveriges Radios podcast Det politiska spelet presenterade nyligen en undersökning om sambandet mellan partisympati och vilka TV-program svenskarna följer.

Moderata väljare följer i större utsträckning House of Cards, Suits och Wahlgrens värld. Centerpartister ser oftare på Bonde söker fru och Paradise Hotel. De socialdemokratiska partisympatisörerna gillar Veckans brott och SVT:s dramaserie Vår tid är nu. De följer dessutom Paradise Hotel i mindre utsträckning än genomsnittet. Lyxfällan är ett populärt TV-program bland Sverigedemokraternas sympatisörer där var fjärde uppger att de följer Lyxfällan. Sverigedemokrater följer i mindre utsträckning TV-program som Game of Thrones, Idol, Vår tid är nu och SKAM.

Självklart finns det andra förklaringsfaktorer för vilken typ av TV-program man följer (ex. ålder, kön, inkomst m.m.), men här presenteras endast sambandet mellan TV-program och partisympati. Undersökningen har fått stor spridning och figurerat i många olika medier under den senaste tiden. Medieföretaget KIT gjorde bland annat en humoristisk film, med utgångspunkt i vår undersökning.

Klicka på länken nedan för att lyssna på Sveriges Radios podcast Politiska spelet, eller se KITs film eller för att läsa mer och ta del av hela rapporten.

Från svenska värderingar till nazister och frånvarande statsminister – avtrycket från årets Almedalsvecka

För tredje året har Novus tillsammans med Retriever och Dagens Opinion sammanställt årets Almedalsrapport. Målet med rapporten är att inspirera samt att skapa referenser och mått som visar vilka som gjorde skillnad under Almedalsveckan. Syftet är att ge företag och organisationer ledtrådar om hur man kan effektivisera sin närvaro i Almedalen.

Allmänhetens upplevelse av Almedalen har på ett år gått från att ha handlat mycket om svenska värderingar och Jimmie Åkesson, till att i år handla om nazister och en frånvarande statsminister. Det är så allmänheten, som inte var på plats i Almedalen, sammanfattar Almedalsveckan.

Som referenspunkt kan nämnas att cirka 1 900 artiklar från Almedalsveckan handlade om nazisterna, att jämföra med runt 480 artiklar som handlade om LO, som enligt Retriever var den organisation som fick mest medial medieuppmärksamhet.

 

Nya ansikten på Novus

Peter Blid har under september månad tillträtt en nyinrättad tjänst på Novus, som marknadsansvarig. Peter kommer närmast från Sveriges Radio där han var chef för publik- och omvärldsanalys, och har tidigare erfarenhet både från Novus som seniorkonsult och från mediebyråer respektive researchföretag i olika konsult- och analysroller.
Peter kommer primärt att arbeta med att utveckla Novus erbjudande till, och synlighet på, marknaden men kommer även att arbeta med olika kunduppdrag.

Siobhán Hogan har under oktober månad tillträtt en tjänst som projektledare på Novus. Siobhán är nyligen hemkommen från London där hon arbetat som analytiker inom ekonomisk strategiutveckling. Siobhán har en masterexamen i internationella relationer och en kandidatexamen i statsvetenskap.
Hon kommer primärt att arbeta med att få Novus kunduppdrag att rulla smidigt genom organisationen, samt även arbeta med framtagningen av rapporter och analyser.

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: