Novus nyhetsbrev mars 2021

Ljusare tider i sikte!

Vårdagjämningen var den 20 mars kl 9.37. Sommartiden ställer vi in den 28 mars kl 02.00.
Äntligen! Mer tid ute, mer sol, lättare att umgås i pandemitider och, kanske, kan vi ta igen lite av det sociala livet vi missade under vintern.

För oss på Novus innebär det hopp om att vi äntligen ska få träffa våra kunder live. Digitala möten i all ära, men ett fysiskt möte ger oftast lite mer energi! Det ser vi fram emot.

I mars månads nyhetsbrev kan ni läsa om nya rapporter, hur ni kan fylla era digitala seminarier under ”DigitalAlmedalen”, vad svenska folket säger om kärnkraften och Charlotte som berättar om sitt jobb som seniorkonsult.


Blir det ”som vanligt” i sommar?

Förra året ställdes Almedalen in. I år blir Almedalen digitalt och mer komprimerat, det vill säga fyra dagar istället för åtta dagar. Datumen för årets Almedalen är 4e till 7e juli.

Fördelen med digitala möten är att fler kan delta och man når ut bredare. I digitala möten är utmaningen större att hålla kvar publiken, man får inte tappa i aktualitet och intresse. Ett sätt att hålla kvar sin publik är att släppa ny kunskap och på så sätt hålla kvar publiken.
Vi vill därför slå ett slag för ny kunskap inför årets almedalsdagar. Kontakta oss så pratar vi igenom de möjligheter som finns.

Vill du nå ut med ditt budskap, men inte har något seminarie, då kan vi tillsammans skapa en rapport som ni kan publicera.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Ta kontakt här.


Sex av tio svenskar anser att klimatfrågan hamnat i skymundan av pandemin

Detta kan man, bland mycket annat, läsa i Novus Klimat- och energirapport 2021.
Det är en omfattande rapport som innehåller kunskap om allmänhetens syn på klimat- och energifrågor. Rapporten riktar sig främst till dig som är beslutsfattare och kan med fördel användas för att ge en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till klimatfrågan, hållbarhet och energi. Den är också en utgångspunkt som kan ge ledtrådar för strategisk utveckling, utveckling av kommunikation och för att sätta/definiera verksamhetsmål.

Rapporten ger svar på många frågor, bland annat hur har allmänhetens syn på frågor som rör klimat, hållbarhet och energi påverkats under 2020? Om coronapandemin påverkat hur allmänheten tycker och tänker kring dessa frågor? Vilken utveckling ser vi? Rapporten är på knappt 80 sidor.

Några intressanta spår:

  • Sex av tio anser att corona-pandemin visat att stora omställningar är möjliga på kort tid.
  • Drygt hälften får dåligt samvete när de gör saker som anses påverka klimatet negativt. Det är fler än 2020.
  • Det är bara tre av tio som tror att Sverige i framtiden har möjlighet att möta efterfrågan på elektricitet.

 

Läs mer om rapporten här.


Kärnkraftsfrågan högaktuell

Den senaste tiden har det stått en del i media om kärnkraften. Det har diskuterats om svenska folket är för eller emot.
Aftonbladet refererade till SOMs forskning kring svenskarnas syn på kärnkraften och konstaterade att en majoritet av svenskarna var för avvecklingen av kärnkraften.
Novus har sedan lång tid tillbaka undersökt frågan åt Analysgruppen. Den senaste undersökningen släpptes i november 2020 och den visade inte att en majoritet var för en avveckling av kärnkraften. Tvärtom faktiskt. Stödet för en avveckling var mycket lågt.

Så hur är det egentligen? Är vi svenskar för avveckling eller är vi för en fortsatt drift av kärnkraften? Den politiska sprängkraften är enorm pga det höga elpriset nu under vintern, men också den politiseringen det blivit i frågan.

Läs mer på bloggen.


Har du ändrat dina matvanor under pandemin?

Novus Livsmedelsbarometer 2021 är klar!
Den ger bland annat ny kunskap om våra matvanor. Den tar upp aktuella fenomen, trender och intressanta områden inom livsmedelssektorn samt hur konsumenterna tänker kring mat och kosthållning.

Några intressanta fakta i rapporten:

  • Hemmajobbandet har påverkat kosthållningen.
  • Förtroendet har förändrats för livsmedelsaktörer i pandemins och larmrapporternas spår.
  • Det finns tecken på att köttätande blivit en generationsfråga.

Rapporten kan med fördel användas för att ge en faktabaserad baskunskap om allmänhetens kunskap och attityder kopplat till livsmedel. Det är också en utgångspunkt som kan ge ledtrådar för strategisk utveckling, kommunikationsutveckling och för att sätta/definiera verksamhetsmål.

Du kan köpa vår omfattande rapport på över 120 PPT-sidor med tillhörande presentation, eller vår köprapport (ca 50 sidor) där valda delar ingår.

Kontakta Anna-Lena Wihlborg så får du veta mer: anna-lena.wihlborg@novus.se.


Lär känna en novusmedarbetare

Vi vill gärna presentera oss som jobbar på Novus så att du får lära känna de som ligger bakom allt som Novus skapar. Som ett återkommande inslag i våra brev kommer en medarbetare att svara på några frågor. I detta brev får du lära känna Charlotte Stenbäck lite närmare.

Vad gör du på Novus?
Som konsult/rådgivare jobbar jag nära våra kunder och hjälper dem att ta fram beslutsunderlag för affärsutveckling, varumärken, PR/opinion och innehåll. Det handlar om att lyssna in och förstå vilka möjligheter och utmaningar kunderna har, alltid grundat i vad som händer i omvärlden.
Alla våra projekt drivs av ett sammansvetsat team där mitt ansvar är metod/ansats, vilka frågor som ska besvaras och hur de ska formuleras, analys och att vi presenterar insikterna på ett begripligt och tillgängligt sätt.

En förutsättning för jobbet är att vara nyfiken och vilja förstå hur saker och ting hänger ihop i stort. Jag får lära mig nya saker om människors beteende, hur de förhåller sig till produkter, tjänster och samhällsfenomen varje dag vilket gör det här jobbet så utvecklande och kul.

Har du något område som du är särskilt intresserad av?
Konsumtion av innehåll, medieanvändning och hur digitaliseringen påverkat vårt sätt att ta del av nyheter och innehåll är spännande frågor som jag funderar på med jämna mellanrum.

  • Att unga är dåliga på att läsa syns ofta i debatten; Läsning, är det bättre eller finare att läsa en text, eller går det lika bra att lyssna? Fastnar kunskap bättre vid läsning eller inte?
  • Hur blir det med helhetsperspektivet när vi tar del av nyheter digitalt och flödet alltid är individanpassat? Finns det ingen plats för generell kunskap längre? Överblicken som en papperstidning ger, är det överskattat eller fastnar något som ger en viss allmänbildning?

Har du någon fråga, hör av dig så pratar vi mer. Mail: charlotte.stenback@novus.se


Läs- och lyssningstips!

Klockan klämtar för köttkulturen – krönika i Fokus skriven av Mats Edman.

Över några glas vin har Mats låtit sig inspireras av vår Livsmedelsbarometer och skrivit ett stycke reflektioner om mattrender.

Läs krönikan här…

Studie om fysisk aktivitet under pandemin
En undersökning Novus gjort tillsammans med Mälardalens Högskola visar att framförallt kvinnor har blivit mer stillasittande under pandemin.

Läs mer här…

 

Nytt poddavsnitt av Novus Sanity Check
Nytt avsnitt av Novus Sanity Check! Till slut fick vi till ett samtal mellan Torbjörn Sjöström och Jan Scherman. Ett samtal som rör sig runt Corona, demokratin, mediefrågor och hur det kommer sig att både Torbjörn och Jan ganska ofta blir kallade för surgubbar.

Lyssna på poddavsnittet här…

 


Kontakta oss…

…om du vill ha mer information eller har frågor om oss eller en undersökning du vill göra.
Tveka inte att kontakta din kontaktperson på Novus alternativt maila till info@novus.sepeter.blid@novus.se.

Kontakta oss


Är du inte prenumerant än?

Har du fått brevet vidarebefordrat till dig, men vill ha det direkt i din inkorg nästa gång?

Klicka för att prenumerera på våra utskick

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: