Vilka partier är med i blocken i er väljarbarometer?

Vi får regelbundet frågor om varför de olika partierna är med i våra blocksammanställningar i vår presentation av vår väljarbarometer.

Framförallt två partier, KD och FI, så dessa kommer jag att fokusera på i detta inlägg i ett försök svara på de vanligaste frågorna.

Frågorna är ungefär så här: KD är ju under 4% varför är de med i alliansblocket och FI inte med i de rödgröna.

Sen kan det vara lite variationer som varför är KD som är under 4% med i blocksammanställningen. Om det vore val idag så skulle dom ju åka ut.

Först det enkla korta svaret:

Kristdemokraterna är ett riksdagsparti och var med och startade Alliansen, därför är de med. Mellan riksdagsvalen plockar vi inte in och ut partier oavsett vilket partistöd de har i en väljarbarometer.
Det är vår bedömning att det skulle medföra mer förvirring om vi skulle ta bort riksdagspartier i vår summering från en månad till en annan.

Dock brukar inte detta svar räcka för alla, så jag lägger ut texten lite till:

Vi har idag två direkta block baserat på uttalat och faktiskt samarbete.

Utan att gå in på för mycket detaljer så har ju Alliansen regerat tillsammans och existerar fortfarande. Att alla allianspartier som också sitter i riksdagen är med i vår summering av Alliansens totala partistöd anser vi vara det mest logiska.

Sedan har vi en regering som består av S och MP samt ett budgetsamarbete som tagits fram tillsammans med V. Dessa tre regeringspartier agerar i praktiken som ett block utifrån faktiskt samarbete och den politiska retoriken. Därför är de tre partierna i med i det andra blocket vi presenterar. Det bedöms också i många andra sammanhang som de rödgröna blocket.

Varför är inte FI med i det rödgröna blocket?

Det korta svaret:

FI sitter inte i riksdagen.

Egentligen räcker den anledningen kan jag tycka.
Men det är också så att de ingen har någon historik av faktiskt samarbete med de andra rödgröna partierna inte ens i valrörelsen 2014. Skulle det däremot bli ett uttalat valsamarbete ungefär på samma sätt som Alliansen för 12 år sedan kan det vara en anledning att då ta med FI i det rödgröna blocket trots att de inte är med i vår blocksammanställning tidigare och trots att FI inte är ett riksdagsparti. Hur sannolikt det är med ett sånt samarbete lämnar jag till var och en att spekulera kring.

I grunden är det så att det krävs att FI kommer in i riksdagen i nästa val och samt ett aktivt samarbeta med de andra rödgröna partierna. Sker det kommer vi självklart att ta med dem i blocksammanställningen.

En följdfråga brukar vara i stil med:

Men KD är ju rent statistisk lika mycket utanför riksdagsvalet nu som FI är, hur kan ni ändå ha med dom ena men inte dom andra?

Även om det stämmer så kvarstår den grundläggande skillnaden att det ena sitter i riksdagen och det andra inte gör det. Något som inte bara påverkar vår sammanställning, utan även synen på partierna i det publika rummet och i en framtida valrörelse. T.ex. medieutrymmet i en mellanvalsperiod på grund av den makt och ansvar som ett riksdagsparti ändå har.

Tyvärr vet jag att en stor del av de som frågar oss inte håller med om detta, men det är ändå detta som ligger till grund för vårt beslut.

Vi värderar riksdagspartier högre och vi plockar inte in och ut riksdagspartier partier i vår redovisning eller blocksummering mellan valen.

Däremot ett icke riksdagsparti som ligger över 2 % i tre mätningar i rad särredovisas i våra rapporter. Det är därför FI är med i vår väljarbarometer.

Skulle det omvända hända, om ett parti som inte sitter i riksdagen ligger under 2 % i tre mätningar i rad så tar vi bort dem från vår särredovisning.

Men vi tar som sagt inte bort riksdagspartier mellan val.

Dock presenterar vi också en teoretisk mandatfördelning i vår rapport. Och kommer ett riksdagsparti under 4% så får de noll mandat i den.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: