Vad krävs av Novus som förmedlare av kunskap?

I ett tidigare inlägg pratade jag om att Novus som ett analys och undersökningsföretag i själva verket är en kunskapsförmedlare. Inlägget finns att läsa här

Idag tar jag upp vad som krävs av Novus som en förmedlare av kunskap?

Vi som förmedlar och är skapare av kunskap har ett stort ansvar. Vi måste själva använda vår ackumulerade kunskap, både kring vårt hantverk, men också om vår omgivning, vår nutid, om sakfrågorna och mottagarens behov. Fel kunskap blir, även om den är korrekt, bara värdelöst vetande.

  • Vi måste ha integritet
  • Vi måste vara pragmatiska
  • Vi måste vara oberoende
  • Vi måste ha kunskap
  • Vi måste vara relevanta
  • Vi måste vara pedagogiska
  • Vi måste vara hederliga
  • Vi måste ha förtroende

Det är med andra ord inga små saker som krävs av Novus, men det är något vi sätter en ära i och är mycket stolta över att kunna uppnå.

Integritet

Det är inte alltid kunskapen är särskilt bekväm eller trevlig. Novus trovärdighet står och faller på vår integritet. Vi tar alltid undersökningens parti oavsett uppdragsgivare. Våra publiceringsregler innebär att vi kan om det behövs gå ut och korrigera hur en undersökning tolkas i det publika rummet oavsett om det gynnar eller missgynnar vår uppdragsgivare. Novus genomför ca 1000 undersökningar om året och endast vid några enstaka fall under Novus 10 år som företag har det lett till problem för någon kund då de medvetet misstolkat en undersökning. Men i alla andra fall så har detta gynnat våra kunder då det ger en tilltro till undersökningen och ett ökat förtroende. Även om kunskapen kan vara besvärande för stunden är okunskap skadligare i längden och man anlitar oss för att få kunskap, inte bara “goda nyheter”. Då är det mycket viktigt att vi som undersökningsföretag har integritet och tar ansvar för och står bakom våra undersökningar.

Pragmatisk

Fokus är resultat och relevans. Vi arbetar med felmarginaler, sannolikheter och analyser i vårt arbete. En absolut kunskap i en fråga kan vara både överskattad och överarbetad. Men den sannolika kunskapen som har relevans för kunden är det vi fokuserar på. Det är här vi skiljer oss en del från forskningen. Målet är att komma med en konstruktiv korrekt förklaring. Det kräver ett visst mått av pragmatism. Men inte på bekostnad av att det blir gissningar. Fördelen med det är att vi oftast är bättre på att se helheten och fokusera på slutsatserna som stort, inte fastnar i detaljerna på vägen dit. Våra kunder får då den relevanta kunskapen inom en frågeställning på bästa möjliga sätt.

Oberoende

Novus är ett svenskägt fristående undersökningsföretag. Vi har inga ägarmässiga eller andra kopplingar till partier, organisationer, PR eller intresseorganisationer. Även om vi är anlitade av de flesta. Anlitar man oss kan man vara trygg i att vi är neutrala och tar fram den korrekta bilden – inte bara ett verktyg som ger falsk legitimitet i en fråga.

Kunskap

Novus har inte bara varit den drivande aktören för en ökad kvalitet och tilltro till undersökningar med den kunskap kring undersökningsmetodik som det kräver. Våra konsulter är mycket insatta i gruppspykologi och hur man kan utläsa de resultat som datainsamlingen medför. Då vi arbetar med nästan alla branscher och har en genomsnittlig branscherfarenhet på 14 år på alla anställda så är vi som företag väl insatta i nästan alla branscher och frågeställningar. Vi har den kunskap som behövs för att våra kunder skall kunna lita på att vi gör korrekta och inte att förglömma relevanta undersökningar och analyser.

Hederliga

Det är svårt att som utomstående granska alla delar i en undersökning samt all data som ligger bakom analysen, där stora delar är aldrig lämnar Novus för att bibehålla våra respondenters anonymitet. Det är därför helt avgörande att ett seriöst undersökningsföretag är hederligt i både stort och smått. Säger vi att en undersökning ger ett visst resultat så måste vår analys vara korrekt och baserad på ackumulerade kunskap och undersökningens resultat.

Pedagogisk

Om en kunskapsförmedlare inte kan förmedla kunskapen så blir värdefull kunskap lätt värdelös. En stor del av analysen går ut på att ta fram den relevanta kunskapen och göra den begriplig. En förmåga som absolut inte skall underskattas.

Relevanta

Man gör väldigt sällan undersökningar för skojs skull utan det finns oftast ett direkt affärssyfte. Om det är att öka marknadsandelar, få fler medlemmar eller något annat så är undersökningen en investering i värdefull kunskap. Kunskap som behövs för att säkerställa att man gör rätt saker för att utvecklas. Därför är det viktigt att de undersökningar som Novus designar tillsammans med våra kunder inte bara är sakligt korrekta utan också relevanta för att utveckla kundens affär. För att vara relevant krävs inte bara kunskap utan även de andra egenskaperna som beskrivs ovan, integritet, oberoende, hederlighet och pedagogisk.

Förtroende

Undersökningsbranschen är en förtroendebransch. Förtroende är något man förtjänar, men kan inte ta. Däremot krävs det enligt oss att man har integritet, oberoende, hederlighet, kunskap, relevans, pedagogik och pragmatism för att kunna förtjäna kundernas och allmänhetens förtroende.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: