Vet du vad som gör att ditt varumärke säljer?

Varumärkestrackingar kan ge en omfattande och beskrivande information om ditt varumärke över tid, men de säger inget om vad är det som gör att marknadens uppfattningar om ditt varumärke förändras. Många brottas med utmaningen att förstå vad är det som driver värdet på marknaden och vad ska man satsa på för att optimera varumärkesarbetet. Det är dock ytterst få som gör något för att ta reda på det.

Att ha ett erbjudande utan att veta vad det är som gör att erbjudandet fungerar på marknaden är inget kostnadseffektivt sätt att jobba på. Speciellt när det är så relativt lätt att undersöka detta – man ska bara veta hur.

Baseras på avancerade statistiska modeller

Drivkraftsanalys är ett kraftfullt tillvägagångssätt som ger oss kunskap om varför konsumenter gör som de gör. Människor gör ju inte alltid som de säger och för att ta reda på hela sanningen, behöver vi även titta på dolda mönster och den implicita påverkan på beteenden, vilket görs med hjälp av en statistisk analys.

Novus drivkraftsanalys baseras på avancerade statistiska modeller och visar vilka faktorer som har störst påverkan på ditt varumärke, vore det varumärkets förmåga att sälja mer (volympremie), eller varumärkets förmåga att ta mer betalt (prispremie), eller vad är det som bygger den positiva attityden till varumärket. Den svarar helt enkelt på frågan om vilka ”knappar” man ska trycka på för att uppnå störst och säkrast varumärkesutveckling inom det identifierade området.

Analysen påvisar sambanden som beror på kausalitet och inte enbart på slump eller samband utan kausalitet (orsakssamband). Med andra ord – ska man satsa på ett eller flera områden, vill man säkerställa att satsningarna faktiskt också leder till det uppsatta målet för varumärket.

Du kan inte skapa, du kan bara påverka

Om du inte har läst någon av våra tidigare artiklar är det viktigt att notera att du inte kan skapa ditt varumärke, du kan bara påverka det.

Ett varumärke är hur en produkt, ett företag eller en individ uppfattas av dem som upplever det. Marknaden, dina kunder och andra utanför din organisation är de som faktiskt avgör vad ditt varumärke är.

Med det i åtanke, hjälper varumärkesdrivarna att styra ditt varumärke till vad du vill att ditt varumärke ska vara. De har stor påverkan på verksamheten och svarar på varför går det bra just nu men också vad ska man utveckla och satsa på för att öka utvecklingseffekten ännu mer. Det kan också visa tidiga varningstecken för lägre resultat eller prestation.

”Vad är det som driver vår framgång i dag? och “Vad krävs för att växa starkare än våra konkurrenter?”

Dessa två frågor är en klassisk startpunkt för våra drivkraftsanalyser. Vi sparar våra kunder marknadsföringspengar genom att visa den kortaste investeringsvägen till säkra varumärkeseffekter.

Hör gärna av dig om du vill bolla tankar kring ditt varumärke!

Ieva Englund
Customer Development Advisor
ieva.englund@novus.se

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke
och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev.
Vill du ta del av det? Prenumerera här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: