SVT Forum om man kan lita på opinionsundersökningar eller handlade det om att jorden är platt?

Igår var jag med i ett samtal i direktsändning i SVT Forum. Temat var kan man lita på undersökningar, med lite undertexter.

En fråga jag får ofta från journalister. Men iofs inte lika ofta som, vad säger er undersökning, och vad är din analys av undersökningen. Underökningar  som alla seriösa redaktioner ser som ett faktaunderlag för en nyhet.

Men trots det vill de lite då och då vara kritiska och lyfta frågan.

Det är en problematisk fråga, för det är klart man kan lita på bra undersökningar, det säger forskningen och historiken. MEN det finns många dåliga datainsamlingar som felaktigt kallar sig undersökningar. Novus undersökningar kan man självklart lita på. Dock kan man inte övertolka resultaten heller. Något som journalistiken ofta gör i sin jakt på dramatik. Det är ett journalistiskt problem som jag arbetar mycket med för att styra upp.

Men till samtalet som visade sig vara en debatt.

Det konstigaste samtal/debatt jag någonsin haft med personer som borde veta bättre eller inte ställa upp på ett samtal pga inte kunniga i ämnet. Det kändes som att ha besökt en annan planet, där kunskap inte var viktig, och inte heller det man säger är värt så mycket, det är liksom bara ord.

De två andra inbjudna var Tommy Möller professor i statsvetenskap och Daniel Nordström redaktionschef på några av Mitt medias tidningar.

Daniel och jag har diskuterat tidigare på Twitter och  i SR:s Studio ett, för att han har sagt att han inte litar på undersökningar och inte kommer publicera några i sina tidningar. Sen kan det vara bra att veta att TT direktpublicerar sannolikt dagligen undersökningar i hans tidningar och på politisk opinionssidan får de referera till undersökningar. Kvar blir vad jag förstått lokalbevakningen. En del som i regel nästan aldrig använder undersökningar som grund för sin journalistik. En stark bidragande orsak historiskt i alla fall att man då måste köpa egna undersökningar, mycket sällan en opinionsundersökning finns publik kring t.ex. Västerås åsikt i en fråga. Opinionsundersökningar kostar pengar, media har ont om pengar och betalar liksom inte för så mycket alls.

Sen har vi Tommy, han hade tydligen precis skrivit en bok om partierna och landat i vad jag förstår att partierna har tappat sin ideologi och snarare fokuserar på opinionsundersökningar. Det verkar vara opinionsundersökningarnas fel. Tommy vill förbjuda undersökningar lät det som i programmet. Vad Tommy då, vilket han verkligen inte är ensam om, är att fastna vid symtomet och det agerande man har nu pga ett problem. Han fördömer en konsekvens av ett problem istället för att fundera på varför man är där man är.

Orsaken till varför vi är där idag är att medias digitalisering har förflyttat partierna till att behöva kunna svara på blixtsnabba frågor med blixtsnabba svar utan att gå vilse samtidigt. Mediebevakningen har förtunnats och gjorts ytligare, där fokus är på arenan och direktsändningar, med målet att visa på konflikter.

Medias makt i att sätta bilden av verkligheten hos väljarna är absolut. Det har den alltid varit, men när journalistiken blir mer direktsändning och konfliktsökande, istället för att granska och förklara, så tvingas faktiskt partierna bort från visionerna i det offentliga rummet.

Men man kan ju inte strunta i folkviljan. Opinionsundersökningar är alltid ett ovärderligt verktyg. Det är det enda pålitliga sättet att följa väljarnas riktiga åsikt mellan valen. I alla andra frågor än partisympati är undersökningar det enda sättet vi faktiskt har. Partierna precis som massmedia måste så klart ha den kunskapen som undersökningar levererar hela tiden, precis som kommersiella företag och andra aktörer.

Hur skulle det se ut att vi bara gissade om vad väljarna tycker? För facit får vi bara på vilka partier som får vilket stöd vart fjärde år. Inte varför. Där är undersökningar ännu viktigare. Där är vi enda facit. Det är otroligt mycket billigare än folkomröstningar men är nästan lika exakt. Fundera lite på det, 1000 intervjuer är nästan lika exakt som 7 500 000 röster. MEN vi måste ju göra vårt jobb ordentligt och basera det på den forskning som finns. Men gör vi det kan vi korrekt beskriva inte bara vad svenska folkets vilja är i en fråga utan också varför. Det är helt otroligt, och ett ovärderligt verktyg för alla. Den dagen man förbjuder opinionsundersökningar är den dagen man förbjuder folkviljan. De länder som förbjuder opinionsundersökningar är i allt mindre omfattning en demokrati. Lågt valdeltagande, eller kanske har publika val mest för syns skull…. Opinionsundersökningar är ju ett uttryck för folkviljan, det är ett direkt hot i ickedemokratiska länder.

Lång bakgrund, men problemet här är att det inte går att förstå en ganska kontraintuitiv fråga som kräver ganska stor kunskap, utan just kunskap. Att som undersökningar gör, lita på slumpen och bara fråga en liten bråkdel av hela gruppen, och att det fungerar. Det är ju ganska otroligt som sagt. Man måste förstå och vara påläst för att kunna ens utvärdera träffsäkerheten.

Det är nog här diskussionen går fel i SVT Forum, för den enda i studion som har denna kunskap och förståelse var helt uppenbart jag… Trots att vi skulle diskutera undersökningar så missar man att det krävs en stor kunskap om det vi gör. Att vara professor i statsvetenskap betyder inte att man kan vad vi gör. Det är inte var statsvetenskapen går ut på, sen finns det statsvetare som använder statistiska undersökningar, andra som inte gör det, det finns dom som är mycket pålästa och andra som inte kan något alls.

Att vara redaktionschef betyder absolut inte att man kan något om opinionsundersökningar.

Några extremt konstiga saker som sades i sändning:

Tommy klagar på undersökningar för att partierna saknar visioner.

Den kommenterar jag lite ovan i bakgrunden.

Daniel att undersökningar inte är fakta, utan bara åsikter, det går inte att nyhetsvärdera åsikter…

Ja vart skall man börja. Daniel säger detta hela tiden, men visst han säger också ibland lite förmildrande att det finns bra undersökningar. Men han agerar och upprepar gång på gång att det inte fungerar att göra undersökningar. Det är en rent faktaresistent åsikt. Att han väljer att inte publicera undersökningar är helt upp till honom, även om det är en sanning med modifikation vad jag kommit fram till, se ovan. Men att uttryckligen gång på gång säga att undersökningar inte är fakta är direkt felaktigt. Det är också ett chockerande uttryck som inte hör hemma hos en redaktionschef. Särskilt som han också säger emot sig själv, då han också säger att det finns bra undersökningar, han vet alltså bättre egentligen, eller?

Tommy säger att bortfallet är det stora problemet. Det är faktiskt inte sant. Inser att jag borde sagt som Hans Rosling: ”Du har totalt fel” 

“– Jag pratar inte om statistik. Jag pratar om verkligheten och verkliga människor som finns, säger han.”

Men det kom jag på idag.

Länk till det jag skrivit om bortfallet

Tommy säger att undersökningar är förbjudna i Frankrike. Det är inte heller sant. Däremot fick man inte publicera undersökningar (väljarbarometrar) några dagar innan valet. Men det är en helt annan sak, för den delen har den delen tonats ned, det är däremot en allmän borgfred under helgen valet sker. Man skall själv reflektera och inte dränkas i mediebevakning. Men det viktiga i detta är medias publiceringar. Det har inte alls med att förbjuda undersökningar, utan man får inte publicera saker som har med valet att göra.

Det är för många undersökningar. Nej det är för få olika undersökningar. Det gissas faktiskt för mycket i media. Men det är sant det är för många väljarbarometrar som publiceras av nästan alla redaktioner. Alla redaktioner bör inte publicera alla väljarbarometrar. Det är ett otyg som skapar förvirring. Har man en egen väljarbarometer, lita på och håll er till den. Annars blir det bara förvirrande för era läsare. Och dra inte växlar på undersökningar som det inte finns stöd i undersökningen. Låt oss som gjort undersökningen få vara avsändare för analysen. För en undersökning utan analys är bara en datainsamling. Det är annars som att kalla termometern för en väderprognos.

Hela inslaget blir också ett typexempel på den falska balans som är så typisk för den moderna journalistiken. En forskare och en redaktionschef mot mig.

Jag får representera Novus, men också ta ansvar för alla världens undersökningar och statistiska undersökningsmetoder.  Där forskaren inte är tillräckligt insatt i ämnet, inte redaktionschefen heller. Men de placeras i expertroller som ger bilden att de har kunskap och forskning i ryggen. När sanningen är att Novus representerar den samlade forskningen och kunskapen i ämnet i studion.

För mig som är insatt och ser dessa två som representanter för sina respektive gebit nära till hands att ställa frågorna:

Kan man lita på journalister?

Kan man lita på forskare?

Fungerar opinionsundersökningar då?

Självklart fungerar det.

Den forskning som finns stödjer det. Den fakta som finns stödjer det. Det faktum att forskarna använder opinionsundersökningar som underlag i sin vidare forskning om det mesta. När man behöver få fram fakta som saknas så använder man statistiska undersökningar (opinionsundersökningar).

Frågan är faktiskt helt missvisande.

Frågan man borde ställa sig är kan alla tolka och samla in statistik?

Självklart inte, det är jättelätt att gå fel om man inte har kompetensen.

En undersökning bestå är av två delar, insamling av relevant statistik och analys.

När undersökningar är “fel” beror det i regel främst på två saker.

  1. En dåligt genomförd undersökning har publicerat.
  2. Den som berättar om den förstår den inte

Det första löser man med Novus policyråd för redaktioner länk här 

Det andra också till viss del genom våra policyråd ovan. Men också genom att lyssna på undersökningsföretagens analys, inte bara ta siffrorna. Vet vi som undersökare vad vi gör. Vi på Novus vet det i alla fall. Då slipper man frågor om man kan lita på undersökningar. För det som rapporteras är en korrekt bild av verkligheten. Eller som Hans Rosling sa: Det är inte statistik. Det är verkligheten och verkliga människor.

Men genom att ställa frågan, som ju är felaktig och med den gästlistan så uppvisar också SVT Forum ett tydligt exempel på den falska balansen och en skev konfliktsituation som bara existerar i massmedias värld, inte i verkligheten.

Tittar man på programmet ser man, tre gubbar i kavaj, två som tycker undersökningar är dåligt och en mellanskäggig en vars verksamhet går ut på att leverera just det dom andra säger är dåligt.

För mig med det enorma kunskapsövertag jag tydligen hade i frågan, var det ungefär som att hävda att jorden är rund med två plattjordare i direktsändning. Det är nästan omöjligt att komma med konstruktiva trovärdiga argument för jorden ser ju faktiskt jätteplatt ut.  När det för övrigt är två plattjordare med fina jobb och titlar i Sveriges mest sansade tv kanal, SVT forum…

“Klart jorden är platt! Det har jag sett på TV. Konstigt vore väl om man litade på den där skäggiga killen som ju tom var part i målet.”

Men hade jag inte ställt upp, och försökt försvara kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet vem hade gjort det då? För programmet hade sänts ändå.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: