Novus Sverigepanel - ett Sverige i miniatyr

Skillnader i partisympati beroende på kön och ålder

Varje månad genomför Novus 5000 telefonintervjuer till vår väljarbarometer. Det stora antalet intervjuer innebär inte bara en bättre och mer gedigen undersökning av opinionsläget utan att vi även kan bryta ner resultatet på flera intressanta undergrupper.

I grafen nedan kan man se hur partiernas stöd förändras beroende på om man ser till endast män och kvinnor samt fyra olika åldersgrupper.

Tydliga skillnader mellan män och kvinnor

Sverigedemokraterna är det absolut största partiet bland männen (29%), därefter kommer Moderaterna och Socialdemokraterna först på tredje plats.

Bland kvinnor är Socialdemokraterna (26,1%) störst, Moderaterna på en andraplats och Sverigedemokraterna på tredje plats.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är som störst kring stödet på Sverigedemokraterna där männen är nästan dubbelt så många som kvinnorna, därefter kommer partierna med fler kvinnliga sympatisörer än män, Centerpartier och Socialdemokraterna.

I Sverige har skillnader i mäns och kvinnors partival historiskt varit små men sedan 1980-talet har kvinnor i allt större utsträckning röstat på partier som står till vänster. Detta är inte något som är exklusivt för Sverige utan samma utveckling har skett i många jämförbara länder. En orsak till detta är enligt statsvetenskaplig forskning att allt fler kvinnor tagit steget in på arbetsmarknaden och då främst inom den offentliga sektorn. Under 1970-talet var skillnaderna i partival mellan män och kvinnor mycket små för att sedan öka i samband med valen 1994 och 1998 då män i större utsträckning röstade på Moderaterna medan kvinnorna oftare valde Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Skulle de skillnader mellan könen som opinionsläget idag visar hålla i sig fram till valdagen i september är det en stor möjlighet att skillnaden mellan män och kvinnors partival blir rekordstor.

Socialdemokraternas stöd ökar för varje åldersgrupp

Ser man istället till olika åldersgrupper blir det tydligt att det finns stora skillnader för Socialdemokraterna. I den yngsta (18-29 år) gruppen är stödet lågt (14,9%) jämfört med hur stödet för Socialdemokraterna ser ut för väljare 65 år + där man överlägset är det parti med starkast stöd (33,4%). Kristdemokraterna har traditionellt sett varit starkast bland de äldsta väljarna men i Novus väljarbarometer för juni når man inte heller i den gruppen upp till 4%-spärren.

I bilden nedan visas alla åldersnedbrytningar på samma bild. Sverigedemokraterna är näst största parti i tre av fyra åldersgrupper. Moderaterna är största parti i två åldersgrupper (18-29 år samt 30-49 år) och Socialdemokraterna är största parti i de två äldsta åldersgrupperna.

Här finns resultatet av Novus/SVT väljarbarometer för juni, inklusive en gedigen tidsserie.

 

Liza Pettersson

Konsult och opinionsanalytiker

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: