Svenskarnas reaktion på kravallerna

Novus valde att undersöka lite kring svenskarna reaktion på de kravaller som var under påsken på grund av de sökta demonstrationerna.

Svenskarna är i stort splittrade mellan om det är kriminella gäng (36%) eller Paludan (31%) som är ansvarig för det som hänt med en lite övervikt mot kriminella gäng. 17 % anser att det är muslimer i stort som är ansvariga för det. Väldigt få håller polisen för ansvarig.

28 % av svenskarna anser att man borde förbjuda demonstrationer som kan kränka någon person eller grupp, även om en klar majoritet inte anser det är det förvånande att så många som var tredje svensk vill att man skall förbjuda demonstrationer. Märk att vi frågar generell om demonstrationer som KAN kränka någon. Vi skriver inte ut religion. Utan frågan är så mycket generellare än så. Skall man generalisera så är är en stor del av ett syfte med en demonstration att faktiskt få någon att reagera starkt och skulle kunna klassas som en kränkning.

Jag fick för övrigt en hel del arga reaktioner när SVT presenterade delar av undersökningen i veckan. Av reaktionerna att döma verkar man inte riktigt förstå hur Sverige ser ut, att antalet muslimer är mycket fler än de faktiskt är. Så jag skriver några rader här. Vi följer inte religiös övertygelse regelbundet i våra undersökningar. Men tittar vi på den statistik som finns kring hur det ser ut i Sverige, även om den är ganska bristfällig, så är antalet muslimer ca 800 000, men det är några år sedan så vi räknar högt 1 miljon. Alltså 10 % av svenskarna skulle vara muslimer. Men hur många är medborgare? Och hur många röstar? Hittade lite data kring det från Valforskningsprogrammet.

Nu tittar man på VAD man röstar på inte OM man röstar, men det finns en liten ledtråd, och det är hur många som svarat. Totalt antal svarande 10911, av dessa är de som uppger sig vara muslim 148 st. OM jag antar att detta urvalet är slumpmässigt så skulle det motsvara ca 1,4 % av de som röstar  är muslimer. (det finns en viss osäkerhet i detta antagandet pga hur VALU går till, men det är inte helt orimligt så det bör ge en fingervisning i alla fall) En mycket liten andel alltså, långt under de kanske 10 % som bor i Sverige. Novus undersöker svenska medborgare, alltså de som kan och går och röstar.

Så resultatet i vår undersökning handlar sannolikt mest om att man anser att man inte skall kunna kränka någon och funderar inte på att det finns en konflikt mellan de grundlagsskyddade förenings och demonstrationsfriheten och individer som kan bli kränkta. I det offentliga rummet är det mycket fokus på kränkningen och förtal etc. och man tar sannolikt sin egen frihet som våra grundlagar ger oss för givet.

Den här frågan var ett lite grovt sätt att se vart svenska folkets reaktioner lutar kring polisens agerande. Den ger en fingervisning, men man bör undersöka detta mer om man vill gräva djupare i frågan. Här fick man nämligen bara välja ett påstående, det man ansåg vara det viktigaste. Men det ger ändå en tydlig bild kring att polisen borde varit tuffare, bättre beväpnade och ha alternativ till pistoler i form av icke dödliga vapen. 10 % av svenskarna anser att man inte borde skyddat Padulan. Men ingen anser att polisen inte borde varit där alls.

Uppdelat på partisympati

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ

Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1010 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 21-27 april 2022. Deltagarfrekvens 58 %, för att få 1012 svar har vi frågat 1745 personer.

Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus påskkravaller 20220428

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: