56 % av svenskarna anser att kärnkraft är bästa sättet lösa energibristen

Det är tydligt att svenskarna ser problemet med höga och starkt varierande elpriser som pågått sedan sommaren 2021 som ett problem som löses med mer elektricitet. Inte i samma omfattning med bättre elnät. Ladda ned rapporten här: Rapport_Novus Energifrågan 2022

Man kunde ange max tre alternativ och minst ett (valde man Vet ej så fick man inte välja något annat)

56 % av svenskarna har svarat antingen bygga eller starta upp Ringhals. Så det är helt klart en klar majoritet som anser att mer kärnkraft är den bästa lösningen för att lösa energifrågan idag.

Sedan är dessa fördelade lite olika, men vi valde att lyfta ut andelen av svenskarna som svarar något av dessa alternativ eller båda som en separat stapel. Delvis för att man inte diskuterar återstartande av ett kärnkraftverk som en möjlig lösning, vilket sannolikt minskar andelen som tänker på det som ett alternativ.
45 % av svenskarna anser att man bör bygga nya kärnkraftverk som del i bästa lösningen. 39 % att man skall bygga ut vindkraften och 34 % anser att man bör återstarta nedstängda Ringhals.

Så det är tydligt att kärnkraften ses som en mycket viktig del för svenskarna för att lösa energiproblemet. Men många vill också ha vind, vatten och solkraft. Men när en majoritet av svenskarna anger mer kärnkraft så är det ett mycket tydligt tecken på svenskarnas syn på frågan idag. Också att det är skillnad mellan klimat och miljö i väljarnas ögon. Och det betyder inte att man tror at kärnkraften är en lösning för evigt. Men om framtidens klimatlösning är elektrisk hur skall den kunna nås utan elektricitet? Också att ingen vill ha olje eller kol visar att man förstår klimatkrisen och inte kan anses vara klimatförnekare om man vill ha kärnkraft. Sannolikt snarare tvärtom, det är en pragmatisk lösning på ett problem. Tyskland är nog ett tydligt avskräckande exempel. Nu frågade vi inte om gas eftersom det är så fjärran i den svenska energimixen, men svaret är ganska givet utifrån den lilla andel som ens vill ha fjärrvärme-el, som ju släpper ut koldioxid. Och att ingen vill ha olja- eller kolelektricitet.
Torbjörn Sjöström

Ladda ned rapporten och läs mer här: Rapport_Novus Energifrågan 2022

Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1027 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 10 – 15 februari 2022.

Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: