Skillnader i viktigaste fråga beroende på kön och ålder

Novus undersöker regelbundet vilka frågor som är de viktigaste politiska frågorna för väljarna. Vår senaste undersökning visar återigen att sjukvården ligger i topp, följt av invandring/integration, lag och ordning, skola och utbildning och äldreomsorg. Vilka frågor som är viktigast skiljer sig dock åt mellan undergrupperna.

Om vi enbart kollar på de tio viktigaste frågorna nedbrutet på kön i diagrammet nedan ser vi flera olika skillnader.

Om vi börjar med vad män respektive kvinnor tycker är de tio viktigaste frågorna så hittar vi åtta frågor som förekommer hos både män och kvinnor i topp tio listan. I toppen hittar vi för både män och kvinnor frågan om sjukvård, men kvinnor tycker att den är viktigare i något högre grad. Kvinnor rankar även skola och utbildning, äldreomsorg och miljö och klimat i signifikant högre grad som några av de viktigaste frågorna, medan män i motsats rankar lag och ordning, invandring och integration och landets ekonomi som viktigare. Topp tio listan skiljer sig samtidigt åt i två frågor – Män har skatter och energipolitik i topp i sin lista, vilka är utbytta mot jämställdhet och pensioner hos kvinnor.

Även om en stor majoritet av frågorna i topp anses vara de viktigaste frågorna hos både män och kvinnor så finns det tydliga skillnader i vilken grad som man tycker vissa frågor är viktigare än andra. Den skillnaden ser vi även när vi ser till partisympati. Partierna har vissa frågor som flertalet väljare tycker att de är bättre eller sämre på, ofta kallat frågeägarskap. Andelen kvinnor respektive män som sympatiserar med ett visst parti sammanfaller ofta med att de tycker partiet är profilerade i deras viktigaste frågor. Kvinnor sympatiserar exempelvis i högre grad med partierna: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet och dessa partier anses också ha bäst eller nästbäst politik i de frågor som kvinnor tycker är viktiga i signifikant högre grad (skola och utbildning, äldreomsorg och miljö och klimat).

Hur skiljer sig de viktigaste politiska frågorna åt mellan väljare i olika åldersgrupper?

Skillnader i vilka frågor som man tycker är viktigast går även att urskilja mellan olika åldersgrupper, men även här hamnar frågan om sjukvården i topp oberoende av ålder.

I den yngre åldersgruppen 18–29 år sticker jämställdhet ut som en fråga som är signifikant viktigare medan frågor som invandring/integration, lag och ordning och äldreomsorg i lägre grad anses vara lika viktiga i den här åldersgruppen.

Bland de i åldern 30–49 år är de skola och utbildning, miljö- och klimat, socialförsäkringar och även jämställdhet som i högre grad anses vara viktiga frågor, medan äldreomsorg precis som i den yngre åldersgruppen är viktig i lägre grad.

I åldern 50–64 år är frågor som lag och ordning, invandring och integration, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner och socialförsäkringar viktigare i högre grad.

I den äldre åldersgruppen 65–79 år är äldreomsorgen och pensioner särskilt viktiga, medan skola och utbildning, miljö- och klimat och landets ekonomi är det i lägre grad.

 

Katarina Hajdu,
Research Executive

 

Om undersökningen

Frågan som ställdes är: ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?”

Undersökningen är genomförd 28 januari – 3 februari 2021 i åldersgruppen 18–79 år i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: