Nu ser vi till att 2021 blir kunskapens år tillsammans!

Om Novus, okunskap och den absurda tvärsäkerheten

Varför är osäkerheten så viktig? Jo, för att den som är tvärsäker oftast vet för lite. Det är något absurt med tvärsäkerheten som finns i det offentliga rummet – ”Du har fel! Jag har rätt! Du är ond! Jag är god!”. Oftast baseras detta synsätt på låg faktisk sakkunskap i ämnet som diskuteras.

Kunskap tar tid, och leder ofta till information som inte ger tvärsäkra svar, utan som måste analyseras. Osäkerheten måste värderas och man behöver göra avvägningar.

Som exempel när jag refererat till kunskap kring vad som är tillförlitlig undersökningsmetodik. Har man låtsats att det är tvärsäker tjurskallighet från min sida av personer som medvetet vill förenkla och fördumma. Det offentliga rummet värderar nämligen dumheter högt. Dumheter chockerar och föder nya dumheter. De blir snackisar. Utbytande av dumheter kallas konstigt nog nu för tiden för debatt.

Skulle någon säga något vettigt som inte går att fultolka går det alltid att hitta något annat att kritisera. Personen menar egentligen något annat, eller personen är inte rätt person att uttala sig etc.

Det offentliga spelet är utmattande. Man måste hitta en balans som är rätt. Struntar man helt i det offentliga blir dumheten “sanningen”. Personligen har jag försökt bemöta utspel från/mot min bransch på ett så sakligt sätt som möjligt, men har bemötts av en nivå av okunskap, ovilja och en intellektuell ohederlighet som inte borde finnas i ett civiliserat samhälle.

Fördumningen i min bransch är att man utan grund säger att etablerade metoder inte fungerar, avfärdar dom helt och hittar på egna metoder.

Förenklat står det mellan slumpmässiga urval och självrekrytering

George Gallup insåg att om man tar ett slumpmässigt urval av hela befolkningen får man ett representativt miniåsikts-land. De man frågar kommer åsiktsmässigt stämma överens med hela landets åsikter. Det är fortfarande sant, men det anses vara för dyrt och komplicerat. Att fråga 1000 personer istället 7 miljoner svenskar är för dyrt för att få fram hela svenska folkets åsikt i en fråga?!? Det är ju en extrem besparing jämfört med att fråga alla.

Istället försöker man spara ännu mer pengar genom att låta de som vill själva anmäla sig till att svara på frågor och man hoppas att det skall ge en åsiktsmässigt representativ bild. Men man saknar empirin på att det faktiskt fungerar.

Men tänk själv, vilka är mest aktiva på nätet? Vilka kommer anmäla sig, hur många gånger kommer det anmäla sig? Det blir garanterat inte ett minisverige, många åsikter kommer helt saknas. DE som skriker högst kommer definitivt att höras. För att hantera det korrigerar man resultatet i undersökningen baserat på facit i åsikter man tycker sig veta om gruppen. Utan denna förändring i undersökningen kommer den bli mycket missvisande. Men det är precis så vanskligt som det låter. Det man också gör är att släppa all vetenskaplig grund som finns i slumpmässiga urval, och man tappar också felmarginalen som man har i slumpmässiga urval. Avgörande för att faktiskt kunna bedöma tillförlitligheten i undersökningen. Självrekryterade undersökningar ger bara en siffra. En siffra som kan vara rätt eller helt fel. Det vetenskapliga stödet för slumpmässiga undersökningar har byggts upp sedan över 70 år. Det är beprövat men som med allt kräver det att man vet vad man gör i alla delar så klart.

Bevisbördan är helt bakvänd

Det absurda i detta är att jag behövt försvara de etablerade metoderna. I en normal värld borde varit de ”nya sanningssägarna” som högt och tydligt hävdar att de gamla metoderna inte fungerar som borde bevisa sig. Idag har de i praktiken noll bevisbörda. Istället ifrågasätts den etablerade kunskapen konstant. ”Självrekryterade undersökningar fungerar!”, “Jorden är platt!”. Direkt måste vi som står för etablerad kunskap försvara oss inte tvärtom. Men i dumhetens offentlighet blir ett sådant kritiskt tänkande inget kul. Nej, tvärsäkert tyckande är tidens tecken, nyheten är de som säger något chockerande och oväntat, det behöver inte ens vara sant.

Novus är ett kunskapsföretag

Vi levererar kunskap baserad på den fakta vi får fram från våra undersökningar. Novus skulle aldrig under min ledning sälja undersökningar som inte är baserade på tillförlitliga fakta och beprövade metoder.

Kalla det Novus moraliska kompass. Värderingar och etik som av mindre nogräknade kallats bakåtsträvande, gammaldags, och faktiskt oärlig. Aftonbladets ansvarige utgivare kallade mig ”extremt tröttsam” i en replik när jag försvarade den kunskap som finns och utryckte min oro när Aftonbladet lanserade sin egen ”undersökningsfabrik” baserat på självrekryterade panel. Inte för jag har fel i sak, utan för att det sabbar den tvärsäkerhet som är så populär nu. En tvärsäkerhet man hoppas tjäna pengar på. Säg att alla har fel och att ingenting fungerar, så blir du nyhetsmässigt intressant.

Undersökningar baserade på självrekryterade paneler är oftast de som haft helt fel och skapat en totalt falsk sanning. Det har skett i det offentliga, i publika val runt om i världen ännu mer i undersökningar som varit grund för affärsbeslut, sannolikt med miljardförluster för företag och arbetslöshet som resultat för hårt arbetande människor för bolagen litat på opålitliga självrekryterade undersökningar.

Trots det påstår tvärsäkra debattörer att självrekryterade undersökningar är bättre än allt annat, eller att inget fungerar, även de vetenskapligt beprövade. Kasta ut det du redan vet! Internet är här!

När jag viger mitt liv via Novus att leverera kunskap baserad på tillförlitliga fakta måste man reagera.

De nya metoderna behöver inte bevisa något. Det räcker med att man får en journalist att skriver att det är bra eller spännande grejer så förväntas jag ”debattera” frågan.

Försvara undersökningar som ger en god bild av nuläget och där man kan värdera osäkerheten och underlaget.

När jag sen gör det får jag ofta kritiken att jag skulle tala i egen sak. Ytterligare ett tecken på den intellektuella oärlighet som ligger bakom.

Det handlar inte om Novus. Det handlar om kunskapssamhället

Vi har hundratals kunder som köper våra undersökningar och förlitar sig på att våra undersökningar kan vara del av deras affärsbeslut. Novus kunskap påverkar många miljarder kronor. Då de är grunden för mycket av den kunskap som finns i samhället och företagssatsningar.

Det handlar inte bara om våra kunder. När SCB började slarva och köpte in undermåliga undersökningstjänster för att spara pengar, blev Sveriges BNP fel. Kronkursen påverkades, alla i Sverige påverkas ekonomisk av det.

Forskningen och offentlig statistik baseras på samma metoder som Novus använder. Världsekonomin är beroende av dem dagligen.

Konstigt nog bryr sig inte Sveriges branschorganisation (SMIF)

SMIF verkar inte bry sig heller, Novus lämnade organisationen när de bevisade att de inte agerade för en ökad tillförlitlighet i denna förtroendebransch. Man motarbetade faktiskt aktivt initiativ för att stärka tillförlitligheten. Sifo och Ipsos följde sedan efter och är inte heller med längre. De tre mest välkända undersökningsföretagen har alltså för flera år sedan tagit ett aktivt beslut att lämna den svenska branschorganisationen, det borde vara sensationellt i en normal värld.

SMIFs dåvarande ordförande bad faktiskt Novus komma tillbaka som medlem, jag accepterade på ett villkor: Alla medlemmar måste kunna försvara sina undersökningar, ett absolut minimikrav i en förtroendebransch. Det ledde till en smutskastningskampanj mot Novus som startades av SMIF medlemmarna Demoskop och Inizio. Inte bara för att försöka skada vår affär utan också för att blockera Novus att gå med i branschorganisationen igen. Som att det skulle vara viktigt för Novus att vara med där.

Novus och jag i egenskap av VD, är med i flera internationella branschorganisationer. Den svenska har både i ord och handling visat sig vara helt ointressant och faktiskt skadlig för branschen.

Novus är nu nästan helt ensamma i Sverige att kunna erbjuda fakta och kunskap baserat på etablerade beprövade metoder. Visst det är bra för vår affär, men det är tragiskt ur en branschutveckling. En negativ utveckling som skadar kunskapssamhället och demokratin.

Kanske värt att säga om någon skulle tveka. Skulle det komma nya metoder man kan lita på och värdera tar Novus självklart in dom, men det är skillnad på intern metodutveckling och vad man tar betalt för. Vi vill absolut inte sälja/leverera osäkra prototyper.

Det betyder inte att vi är tvärsäkra, men vi gör vad vi kan för att ha så tillförlitliga underlag som är möjligt utifrån förutsättningarna. vi använder vetenskapligt beprövade metoder kan vi uttala oss om säkerheten för att vi kan värdera osäkerheten. Värderar det utifrån den yrkeskunskap och erfarenhet vi har kring mänskligt beteende.

På Novus slutar vi aldrig lära oss. Vår utmaning är ibland snarare att stanna när vi vet tillräckligt mycket. Vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder. Den kunskap vi säljer skall ha en relevans för köparen.

Vi värderar Erfarenhet och Trygghet. Avgörande för ett kunskapsföretag och dess kunder när världen upplevs kunna ändras från en dag till en annan. För att våra kunder skall kunna navigera tryggt i stormen.

Allt är inte dystert. Tvärtom!

Allt fler inser vikten av detta. Vi har aldrig haft mer att göra än vi har nu. Vi söker fler kollegor för att kunna möta den ökade efterfrågan från kunder som förstår att kunskap och fakta aldrig kommer bli omodernt. Kunder som inte vill gissa utan ha så god kunskap man kan få i detta snabbrörliga samhälle. Kunder som baserar affärsbeslut på kunskap. Sin egen kunskap i kombination med Novus.

Gå inte på tvärsäkerheten utan omfamna kunskapen som leder till ökat törst för kunskap.

Det finns så klart ett fint namn för det: Dunning Kruger effekten.  Ju mer man vet desto osäkrare blir man. Men det är inte dåligt, tvärtom bra beslut är baserar på avvägningar baserat på så mycket tillförlitlig information man kan få. Att man måste utgå från det man vet men inte lita blint på en siffra utan göra helhetsbedömningar.

Nu ser vi till att 2021 blir kunskapens år tillsammans! Tillsammans tystar vi de tvärsäkra tyckarna och lär oss mer tillsammans. 

Novus kunskap tas fram baserat metoder som fungerat väl i över 70 år och bevisligen fortfarande fungerar. Att avvika från det är att avvika från Novus moraliska kompass. Vi hjälper våra kunder med viktig kunskap.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: