Sjukvårdspolitik svårt både för partier och väljare

När Novus i början av mars presenterade en undersökning om vilka frågor som väljarna ansåg vara viktigast hamnade sjukvården återigen i topp. Med undantag på ett par tillfällen under 2015 och 2016 då invandring toppade den politiska agendan har sjukvård legat i topp sedan Novus började undersöka väljarnas viktigaste fråga. I mars var det 68 % som uppgav att sjukvården var en av de viktigaste frågorna och den stärkte dessutom sin position jämfört en undersökning vi genomförde precis innan jul.

Här nedan ser ni utvecklingen över tid för de viktigaste politiska frågorna, från februari 2010 tills februari 2018.

 

Enligt både partierna själva, media och våra egna opinionsundersökningar kommer sjukvården av allt att döma bli en viktig och avgörande fråga i valet 2018. Det gör det såklart intressant att fundera lite extra på sjukvården som politisk fråga. Hur partierna ska få sin sjukvårdspolitik att framstå som den bästa i väljarnas ögon och vinna deras förtroende?

Sjukvården som sådan är en grundsten i vårt välfärdssystem och alla medborgare har på ett eller annat sätt en relation till sjukvården. Även om det finns vissa grupper som anser att sjukvården är viktigare än vad andra gör, exempelvis äldre jämfört med yngre, finns det ingen grupp som inte tycker att det är en viktig fråga. Det är inte en slump att flera av partierna nu fokuserar på sjukvårdsfrågan inför valet och för fram sina förslag på vad man vill tillföra, förändra och förbättra.

Svårt för väljarna att utse ett bästa parti i sjukvårdsfrågan

Men det är tydligt att det är svårt att få väljarnas gehör i sjukvårdsfrågan. När vi frågar vilket parti man anser vara bäst på sjukvårdsfrågan får svarsalternativet ”Vet ej” allra flest svar. Hela 41 % av väljarna kan inte bestämma sig för vilket parti som är bäst gällande den fråga som anses vara allra viktigast. Vad är det som gör sjukvårdsfrågan så svår och komplex som politisk fråga?

En del av förklaringen är att sjukvården är en politisk fråga som styrs på landstingsnivå och inte på riksnivå. Det är relativt få väljare som har stor kunskap om landstingspolitik och det är inte ovanligt att man inte ens vet vilket parti som styr i det landsting där man bor och än mindre kan nämna namnet på landstings- och regionråd. Det här försvårar i sin tur ansvarsutkrävandet för den politik som förs.

Utöver det är sjukvården en komplex fråga i det avseendet att det är långt ifrån en ”för” eller ”emot”-fråga vilket gör den svår att enkelt förklara, utmanande att debattera och krånglig för väljarna att få ett helhetsgrepp om. Sjukvården som politisk fråga innefattar allt från sjuksköterskors löner och arbetsvillkor, vilken del av vården man ska satsa mest på till hur långt boende på landsbygden ska ha till sitt närmsta sjukhus och sen såklart frågan om driftsform. Ska vård få drivas i privat regi eller ej? Det är helt enkelt en svår fråga och många väljare har för lite kunskap och insyn för att kunna utse ett bästa parti i frågan. Det kan såklart också i sin tur ses som ett underbetyg till politikerna och partierna som inte lyckats förklara sin sjukvårdspolitik på ett sätt som gör det begripligt för väljarna.

Sjukvården som valfråga 2018

Näst efter alternativet ”Vet ej” på frågan om vilket parti som har bäst sjukvårdspolitik kommer Socialdemokraterna på 21 procent. De är den överlägsna vinnaren bland partierna i frågan där näst bästa parti, Vänsterpartiet, ligger på 9 %. Så, kan 21 % för Socialdemokraterna i sjukvårdsfrågan tolkas som ett bra betyg? Ja – på det sättet att det inte finns något annat parti som når upp i närheten och sett över den här mandatperioden har deras högsta notering varit 24 %. Men med tanke på att det blir en allt viktigare valfråga är det såklart viktigt för Socialdemokraterna att behålla sin position som bästa parti.

Att vi inte heller ser någon ökning till fördel för S sedan turerna kring Nya Karolinska sjukhuset i Solna där stora delar av nyheterna handlat om dyra konsulter i det moderatledda och alliansstyrda Stockholms län pekar ytterligare på vilken komplex fråga sjukvården är. Både för politikerna själva och framförallt för väljare.

Det ska minst sagt bli väldigt intressant att följa sjukvårdsfrågans utveckling under valåret och se om de där 41 % som inte vet vilket parti som har den bästa sjukvårdspolitiken minskar, och var de i så fall väljer att lägga sin röst.

 

Liza Pettersson

Konsult och opinionsanalytiker på Novus

 

Ps. För den intresserade av våra undersökningar om viktigaste fråga och bästa parti finns mycket mer att läsa på länkarna nedan!

Novus sida om viktigaste politiska frågor

Novus sida om bästa parti i de viktigaste politiska frågorna

 

För att komma direkt till våra senaste rapporter om viktigaste fråga och bästa parti finns de nedan:

Novus Viktigaste fråga 180306

Novus Rapport Bästa parti 180228

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: