Bästa parti i politiska sakfrågor

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst.

Grafen visa stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat. Det som är intressant med den förutom det faktum att vi ser i våra studier att trenderna i sakfrågeägarskap överensstämmer med partisympati. Titta på våra grafer över partisympati över tid och jämför med denna över tid. De överensstämmer mycket väl. Det är också intressant att se att både S och M tappar i totalen, vilket är en förklaring till de problem de har med att vinna nya väljare.

Av de tio viktigaste politiska frågor anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i fyra stycken frågor (sjukvård, äldreomsorg, pensioner, jobb/sysselsättning). Moderaterna anses ha bäst politik i tre frågor (lag och ordning, landets ekonomi, skatter). Sverigedemokraterna anses fortsatt ha bäst politik i invandring/integration och Miljöpartiet toppar fortfarande miljö- och klimatfrågan. Väljarnas fyra viktigaste frågor ägs i nuläget av fyra olika partier.

Socialdemokraterna blir lite starkare i sjukvårdsfrågan och återhämtar lite av tappet vi såg i april.

S har återtagit jobbfrågan från M, även om det enbart skiljer en procentenhet mellan partierna. Men jobbfrågan har samtidigt rasar i viktighet, från en 6:e plats till en 9:e plats. Det är också lite intressant att skatter kommer upp på topp 10, då de låg på 12:e plats i april. Boendefrågan som kom upp på en tiondeplats i april har nu återigen trillat utanför topplistan.

Landets ekonomi ökar i viktighet och Moderaterna stärker sin position i den frågan.

Liberalerna flyttar fram positionerna i skolfrågan.

Sverigedemokraternas ökning i invandring/integrationsfrågan är den absolut största ökningen vi sett nu. SD:s framgång i väljaropinionen får en delförklaring i deras starkare position i väljarnas näst viktigaste fråga invandring/integration.

Generellt ser vi en klar nedgång i vet ej på alla frågor om vem som har bäst politik i sakfrågorna, ett tydligt tecken på att valet närmar sig.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

I rapporten nedan presenteras resultatet för juni med jämförelser med bakåt i tiden till och med september 2014.

Novus_Rapport_Bästa parti_180621

Undersökningen är genomförd 14 – 20 juni 2018 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1005 intervjuer genomförts. Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.

Länk till SVT:s inslag om undersökningen