Bästa parti i politiska sakfrågor

Novus mäter återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor.

I grafen listas de 10 vanligaste frågor, samt en summering av alla sakfrågor per parti, vi har tidigare sett ett samband mellan stöd i politiska sakfrågor och partisympatier.

Novus Rapport Bästa parti 180228