Bästa parti i politiska sakfrågor

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst.

Grafen visa stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat. Det som är intressant med den förutom det faktum att vi ser i våra studier att trenderna i sakfrågeägarskap överensstämmer med partisympati. Titta på våra grafer över partisympati över tid och jämför med denna över tid. De överensstämmer mycket väl. Det är också intressant att se att både S och M tappar i totalen, vilket är en förklaring till de problem de har med att vinna nya väljare.

Av de tio viktigaste politiska frågor så anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i fyra stycken frågor (sjukvård, äldreomsorg, pensioner, boende). Moderaterna anses ha bäst politik i tre frågor (lag och ordning, jobb/sysselsättning, landets ekonomi). Sverigedemokraterna anses fortsatt ha bäst politik i invandring/integration och Miljöpartiet toppar fortfarande miljö- och klimatfrågan. I undersökningen i februari passerade Liberalerna Socialdemokraterna som det parti med bäst politik i Skola & utbildning och de behåller den positionen även i denna undersökning. Väljarnas fyra viktigaste frågor ägs i nuläget av fyra olika partier.

I rapporten nedan presenteras resultatet för april med jämförelser med bakåt i tiden till och med september 2014.

Novus Rapport Bästa parti_180506

Undersökningen är genomförd 19 – 24 april 2018 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1005 intervjuer genomförts.

Länk till SVT:s inslag om undersökningen