Bästa parti i politiska sakfrågor

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst.

Grafen visa stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat. Det som är intressant med den förutom det faktum att vi ser i våra studier att trenderna i sakfrågeägarskap överensstämmer med partisympati. Titta på våra grafer över partisympati över tid och jämför med denna över tid. De överensstämmer mycket väl. Det är också intressant att se att både S och M tappar i totalen, vilket är en förklaring till de problem de har med att vinna nya väljare.

Av de tio viktigaste politiska frågor anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i fem stycken frågor (sjukvård, skola/utbildning (delas med L), äldreomsorg, jobb/sysselsättning och pensioner). Moderaterna anses ha bäst politik i tre frågor (lag och ordning, landets ekonomi, försvaret). Sverigedemokraterna anses fortsatt ha bäst politik i invandring/integration och Miljöpartiet toppar fortfarande miljö- och klimatfrågan och Liberalerna delar förstaplatsen gällande skola/utbildning med Socialdemokraterna. Väljarnas fem viktigaste frågor ägs i nuläget av fem olika partier.

Jämfört med undersökningen i juni är den största förändringen Miljöpartiets ökning i miljö- och klimatfrågan där man ökat från 23 % till 29 % i att anses ha den bästa politiken. Det i kombination med att miljöfrågan även ökat i viktighet för väljarna är goda nyheter för Miljöpartiet.

I övrigt är förändringarna jämfört med juni ganska små. Sverigedemokraterna har tappat lite av den tydliga ökning i invandringsfrågan vi såg mellan april och juni – men är fortfarande det parti som tydligt anses ha bäst politik i frågan.

Socialdemokraterna ha ökat något i jobb/sysselsättning samt är nu även tillbaka på delad förstaplats i skola/utbildning tillsammans med Liberalerna.

Sammantaget är det Socialdemokraterna som ökar mest i sakägarskap jämfört med undersökningen i juni. Dock ökar de mest i mindre viktiga frågor för väljarna; familjepolitik och EU.

Sett till helheten är Sverigedemokraterna det parti som tappar mest i sakägarskap jämfört med undersökningen i juni. Partiet tappar främst i invandringsfrågan och lag och ordning. Utöver det tappar man lite i 23 av 26 frågor.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

I rapporten nedan presenteras resultatet för augusti med jämförelser med bakåt i tiden till och med september 2014.

Novus_Rapport_Bästa parti_180809

Undersökningen är genomförd 2 – 8 augusti 2018 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.