Bästa parti i politiska sakfrågor

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar vilket parti som anses vara bäst i i de 10 viktigaste politiska sakfrågorna över tid

Av de tio viktigaste politiska frågor anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i sex frågor (sjukvård, skola/utbildning, äldreomsorg, pensioner, jobb och sysselsättning samt Jämställdhet). Moderaterna anses ha bäst politik i två frågor (lag och ordning och landets ekonomi). Sverigedemokraterna anses fortsatt ha bäst politik i invandring/integration och Miljöpartiet toppar fortfarande miljö- och klimatfrågan.

Alla partier tappar i sakfrågeägarskap, vilket är mycket intressant. Andelen som inte kan ange ett parti ökar markant inom i genomsnitt med 8 procentenheter per fråga. Det är troligtvis EU valet som förvirrat väljarna på vilket parti som äger vilken fråga. Eftersom EU valet ledde till helt andra fokus än nationell politik. Dessa positionsförflyttningar har säkert lett till en ökad osäkerhet om var man har partierna i de olika frågorna.

Jämfört med undersökningen om bästa parti i februari har en rad förändringar skett. Den tydligaste förändringen är att Moderaterna går från att äga fyra sakfrågor till att i denna undersökning enbart ha sakfrågeägandeskap i två (lag och ordning och landets ekonomi). Detta beror på att frågan om skatter som Moderaterna tidigare ägt ersatts av jämställdhet bland de tio viktigaste frågorna, en fråga Socialdemokraterna äger. Dessutom har Socialdemokraterna tagit sakfrågeägandeskapet i frågan om jobb och sysselsättning från Moderaterna. Socialdemokraterna äger nu hela sex frågor av de tio politiskt viktigaste frågorna.

Sjukvårdsfrågan som är väljarnas viktigaste fråga leds även i denna undersökningen av Socialdemokraterna följt av Kristdemokraterna. Däremot tappar Kristdemokraterna sitt delade ägandeskap i äldreomsorgsfrågan till Socialdemokraterna när de går från tidigare 17 procent till 14 procent, men är kvar som klar tvåa före Sverigedemokraterna.

I miljö- och klimatfrågan, som ökat allra mest i viktighet sedan undersökningen i februari, anses Miljöpartiet fortsatt har bäst politik men minskar samtidigt något (23% till 20%). Centerpartiet fortsätter att tappa i miljö- och klimatfrågan och har jämfört med undersökningen i november gått från 17 procent till 10 procent, dvs. tappar ytterligare 2 procentenheter sedan undersökningen i februari.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti juni 2019

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti juni 2019

Undersökningen är genomförd 13 – 19 juni 2019 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1004 intervjuer genomförts.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.