Bästa parti i politiska sakfrågor

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar vilket parti som anses vara bäst i i de 10 viktigaste politiska sakfrågorna över tid

Av de tio viktigaste politiska frågorna anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i fem frågor (sjukvård, skola/utbildning, äldreomsorg, pensioner och jobb och sysselsättning). Moderaterna anses ha bäst politik i tre frågor (lag och ordning, landets ekonomi och skatter). Sverigedemokraterna anses fortsatt ha bäst politik i invandring/integration och Miljöpartiet toppar fortfarande miljö- och klimatfrågan.

Jämfört med undersökningen om bästa parti från juni har små förändringar skett. Frågan om skatter har återigen kommit in på topp-tio-listan och jämställdhet har åkt ut, vilket innebär att Socialdemokraterna som ansågs vara bäst på jämställdhet tappar ett sakfrågeägarskap medan Moderaterna som anses ha bäst politik på skatter nu vinner ett och anses vara bäst i tre frågor.
Sjukvård, invandring/integration och Lag och ordning toppar som de tre viktigaste frågorna för väljarna i september. Sjukvårdsfrågan som är väljarnas viktigaste fråga leds fortsatt av Socialdemokraterna, följt av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Invandring och integration leds av Sverigedemokraterna, följt av Socialdemokraterna och Moderaterna. Lag- och ordning leds av Moderaterna, följt av Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. Sammantaget har de tre största partierna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna sakägarskapet i en fråga vardera av de tre mest prioriterade, medan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna anses vara ett av de bästa partierna i samtliga tre frågor som ligger i topp.
Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti september

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar Novus index för politiskt sakfrågeägarskap, som är stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat.

Ladda ned Novus rapport här: Novus_Rapport_Bästa parti september

Den senaste undersökningen är genomförd 5 – 11 september 2019 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1000 intervjuer genomförts.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.