Bästa parti i politiska sakfrågor

Novus undersöker återkommande vilka partier som anses vara bäst i ett antal olika sakfrågor.

Tabellen visar stödet i alla sakfrågor för respektive parti. Det går att maximera bilden så att den fyller hela skärmen och blir mer lättläst. Grafen till höger visar stödet för de olika politiska sakfrågorna summerat.

Av de tio (pga delade platser i viktighet består listan av tolv sakfrågor) viktigaste politiska frågor anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i sju stycken frågor (sjukvård, skola/utbildning, äldreomsorg, jobb/sysselsättning, pensioner, jämställdhet och socialförsäkringarna). Moderaterna anses ha bäst politik i tre frågor (lag och ordning, landets ekonomi, skatter). Sverigedemokraterna anses fortsatt ha bäst politik i invandring/integration och Miljöpartiet toppar fortfarande miljö- och klimatfrågan.

Jämfört med undersökningen i augusti är det överlag små förändringar i sakfrågeägarskap och det märks att tiden efter valet i september nästan uteslutande handlat om regeringsbildning och inte partiernas politik i olika sakfrågor.

Den tydligaste förändringen står Kristdemokraterna för som ökar markant i förtroende i sjukvårdsfrågan samt äldreomsorg. I augusti ansåg fem procent av väljarna att Kristdemokraterna hade bäst politik i sjukvårdsfrågor medan resultatet i den här undersökningen är 13 procent och man är nu det parti näst efter Socialdemokraterna som har högst förtroende i sjukvårdsfrågor.

Se Novus rapport om viktigaste politiska frågan för att se hela rankingen av viktigaste politiska frågan.

I rapporten nedan presenteras resultatet för augusti med jämförelser med bakåt i tiden till och med september 2014.

Novus_Rapport_Bästa parti_181204

Undersökningen är genomförd 13 – 18 november 2018 i Novus Sverigepanel som är en riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1001 intervjuer genomförts.

Vid osäkerhet för hur en siffra ska tolkas, var vänlig kontakta Novus.