Novus varumärkesexpert Ieva Englund.

Så lyckas ni med place branding

Vi på Novus hjälper många företag och organisationer att förstå sina varumärken och inte sällan får man mäta ett varumärke för en plats! Vi förstår att platsvarumärken spelar en avgörande roll när det gäller att attrahera allt från nya invånare till utländska direktinvesteringar, främja företagande och dra till sig turister och talanger.

Vi har lärt oss att ett platsvarumärke för det mesta handlar om att överbrygga klyftor mellan känslan av plats, upplevelsen som besökare (turister, potentiella investerare och handlare) får när de besöker och den allmänna uppfattningen som människor har av en plats.

Vi vill dela med oss våra lärdomar och här kommer tre tips till dig som vill öka dragningskraften i ett platsvarumärke:
1. Ta reda på vad som är unikt med din plats

Varumärkesskapande för en plats handlar framför allt om platsens särart. Vad gör din plats unik när du jämför den med andra platser? Vilka egenskaper är så pass viktiga att de kan likställas med kärnvärden? Vad vill ni och kan ni lova till era besökare, invånare och andra intressenter? Prioritera utifrån egenskapernas dragningskraft och sätt upp en strategi för kommunikation.

2. Involvera andra

Att skapa ett platsvarumärke är inte en top-down övning utan kommer bara att ge de bästa resultaten när det skapas och upprätthålls genom en stark koalition mellan politisk ledning, näringsliv, civilsamhälle och målmarknader (investerare, resebranschen, press). Det som är viktigt då är just de samarbeten som skapar platsen autenticitet – skräddarsydda och samskapande platsupplevelser i praktiken.

3. Skapa en varumärkestrategi som alla kan bli en av

Att bygga ett platsvarumärke handlar inte om en bra slogan, logotyp och snygga reklamkampanjer. I upplevelseekonomin behövs en integrerad platsvarumärkesstrategi för att fånga besökarnas hjärtan och uppmärksamhet. Det betyder att platsvarumärket bör stödjas av policyer, innovationer, evenemang, strukturer, investeringar och symboliska handlingar.

Genom att ha en välgrundad platsvarumärkesstrategi, baserad på en positiv, trovärdig och ekonomiskt pålitlig image, kan man öka potentialen för utländska direktinvesteringar. Ett starkt platsvarumärke kan även ge massor av andra ekonomiska fördelar, med andra ord.

Vill du bolla mer kring hur du ska tänka kring ett platsvarumärke?

Kontakta:

Ieva Englund
Customer Development Advisor
ieva.englund@novus.se

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev.
Vill du ta del av det? Prenumerera här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: