Reklamtrötthet – vad är det egentligen?

Det pratas mycket om reklamtrötthet och man kan inte förbise de olika tolkningarna och definitionerna av själva begreppet. Allt som oftast beskriver man reklamtrötthet som ett fenomen som uppstår när en person utsätts för en övermättnad av reklammeddelanden, men sättet att definiera övermättnaden kan vara flera – allt från att man slutar titta på reklamen tills att man blir negativ till reklamen.

Vi på Novus gjorde ett experiment och bad 1000 slumpvis utvalda svenskar att förklara vad reklamtrötthet är. Vem kan annars vara bäst på att förklara fenomenet än de som faktiskt tittar på reklamen.

Svaren var ju på ett sätt rätt förutsägbara. När människor blir reklamtrötta kan de börja ignorera reklammeddelanden, undvika reklam helt eller till och med utveckla en negativ attityd gentemot varumärken som marknadsför sig.

Men det mest intressanta var inte hur svenskarna definierar reklamtröttheten. Det mest intressanta var att se hur pass många olika faktorer som triggar och bidrar till reklamtröttheten.

Här får ni hela listan:

 • För mycket reklam i förhållande till mängden innehåll
 • För många reklampauser
 • För långa reklampauser
 • Reklamen i sig är för lång
 • För hög frekvens av samma reklam
 • Reklam som dyker upp överallt
 • Brist på variation – för många lika reklam
 • Reklamen är dålig och löjeväckande
 • Reklamen är tråkig
 • Reklamen är för sorglig (för att uppenbart spela på känslor)
 • Reklamen är överdriven eller störande
 • Reklamen saknar verklighetsförankring
 • Reklamen upplevs inte som trovärdig
 • Överexponering av samma reklambudskap

Vår lilla studie lämnar oss med fler frågor än svar och den största frågan är hur behöver reklammiljöerna och reklamen utvecklas för att annonsörerna ska kunna skapa effekt i framtiden?

Vi undersöker vidare. Fortsättning följer.

 

Ieva Englund  

Novus affärsrådgivare för varumärke och kommunikation

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev.
Vill du ta del av det? Prenumerera här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: