I jakten på den mänskliga uppmärksamheten 

Vi noterade att TV6 använde en split screen-lösning för reklam under världscupen i skidåkning som gjorde det möjligt för tittarna att följa tävlingarna även under reklampausen. Nyfikna som vi är, bestämde vi oss för att undersöka huruvida allmänheten noterade reklamformatet, om de gillade lösningen och ifall de uppmärksammade reklamen mer än vanligt.  

Reklamreglerna i Sverige är tuffare än i många andra länder och nya reklamformer som delad skärm (s.k. split screen), mini-spottar och interaktiv reklam har länge ansetts inte vara möjliga att använda utan att överträda radio- och TV-lagens regler om annonsplacering. I dag får annonsering med delad skärm förekomma i tv-sändningar som består av direktsända evenemang som pågår utan avbrott. Men är de mer effektiva än vanliga reklampauser? 

Lägre uppmärksamhet jämfört med vanlig reklampaus 

Totalt sett hade var tredje (32%) svensk uppmärksammat den delade skärmen och i högst grad åldersgrupperna 50–64 år (38%) samt 65–84 år (40%).  

Var femte (20%) upplevde att de uppmärksammade reklamen och dess innehåll mycket eller något mer jämfört med en vanlig reklampaus samtidigt som fyra av tio (39%) uppmärksammade reklamen något eller mycket mindre. Om syftet är att få tittarna att uppmärksamma reklamen mer, gav split screen-lösningen endast önskad effekt på var femte. Fyra av tio anser att lösningen gav motsatt effekt, vilket får oss att tro att vanliga reklampauser fångar mer uppmärksamhet.  

Den generella reklamtröttheten spökar 

Respondenterna fick också uppge vad de tyckte om split screen-lösningen jämfört med hur reklam visas normalt sett. De öppna svaren är något splittrade, kommentarerna är till stor del negativa till reklam generellt men bland de som ställer sig negativa till split screen-lösningen specifikt genomsyrar en irritation över mängden information som kommer med den delade skärmen.  

”Dålig. Blir svårt för hjärnan att fokusera. Skapar stress” 

”Sådär. Man får ju inte fullt fokus på det man tittar på” 

De som i stället är positiva till delad skärm som reklamlösning menar att det är positivt i den bemärkelse att sändningen inte behöver avbrytas helt.  

”Bra sätt. Man missar inget vid ett direktsänt sportevenemang” 

”Bättre för att man fortfarande kan följa det man tittar på” 

Mänsklig uppmärksamhet är hårdvaluta och en av reklamvärldens mest eftertraktade varor. Reklam måste helt enkelt fånga uppmärksamheten annars är det slöseri med pengar. Givet hur respondenterna svarar och resonerar kan vi konstatera att split screen också är lika med split vision. Reklamen uppmärksammas i mindre utsträckning vilket gör att förutsättningar för varumärkesbyggande försämras.

Lovisa Brunnberg – Konsult Novus

Varje månad bjuder vi på kunskap, fakta och rapporter inom området varumärke och kommunikation i form av Novus Varumärkesbrev.
Vill du ta del av det? Prenumerera här.

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: