Om priming och stavfel

Häromdagen släppte Hyresgästföreningen en ny Novus-undersökning, som visade att endast 15 % var för markadshyror.

Länk

Denna undersökning skapade kritik på bl.a. twitter som jag senare uppmärksammades på. Framförallt en normalt insatt person konstaterade att detta var ett exempel på oetisk priming

Priming är att man leder in tanken åt ett visst håll och på så sätt kan påverka hur det efterföljande svaret blir. Priming är något som kan hända vare sig man vill eller inte, det kan ske medvetet och omedvetet och något vi undersökare är medvetna om och försöker undvika.

Lägg till ordet i oetisk och man placerar en värdering på detta att det skulle vara medvetet och ett utstuderat sätt att få de svar man vill, inte det svar som faktiskt är relevant.

Denna typ av kritik tar vi på Novus på största allvar. Jag blev mycket förvånad över den kategoriska stämpeln att detta var ett exempel på just oetisk priming, det känns som framförallt ett medvetet försök at misskreditera Novus, så vill vi så klart gå till botten med om det kunder varit någon priming effekt. Självklart inte medveten, sådant håller vi absolut inte på med.

Vi kan ju göra misstag, även om vi ställer höga krav på våra undersökningar så består företaget av människor och inte ovanligt med korta deadlines.

Enligt kritiken var det uppenbart priming när man inledde med en fråga om man kan klara av en 40 % hyreshöjning och sedan efter det frågar om man är för eller emot marknadshyror.

Så vad vi då gjorde var att samma dag detta kom upp genomföra en undersökning där frågan om marknadshyror inte föregicks av hyreshöjningsfrågan. Även nu var resultatet inom felmarginalen jämfört med den första undersökningen.

Med andra ord vi kunde fastställa att det inte var någon priming effekt, sedan hur ordet oetisk det får stå för kritikern.

Varför blev det en så stor fråga?

Först efter vår kontroll av frågan såg vi vad som faktiskt stod på hemsidan. Det stod att 85 % var mot marknadshyror. I debattartikeln som släpptes samtidigt stod det att 15 % var för. Det sistnämnda stämmer, men sen måste det ha blivit något tryckfel när det skulle upp på deras hemsida. För att 15 % är för betyder inte per automatik att 85 % är mot. Det är en större grupp som inte har någon åsikt alls. Undersökningen kom fram till att 15 % var för, 57 % mot och 28 % svarade vet ej.

Så fort detta uppdagades meddelade vi hyresgästföreningen och de ändrade texten på sin hemsida så att den stämmer med undersökningen.

Men det känns ändå bra att vi kunde avfärda att skulle varit en priming.

Att det sedan med bestämdhet fastslogs att detta var ett exempel på oetisk priming på grund av ett tryckfel hos kunden… Ja jag hoppas att personen som skrev det tar till sig och inte är lika snabb att döma baserat på så lite information som det faktiskt fanns kring undersökningen i detta fallet.

Om inte annat är det väl bra att veta att man bör ha ett vet ej alternativ på frågor där det finns en grupp som faktiskt inte har en åsikt. Det finns en skola inom undersökningsvärlden som anser att man bör kräva en åsikt i högre grad. Men vi tror själva på att respondenten faktiskt inte kan ha en åsikt om allting. Å här var det en femtedel som inte hade en åsikt om marknadshyror.

Novus blev med andra ord anklagad för oetisk priming pga ett tryckfel på kundens hemsida.

Det är lite för lätt att döma på sociala medier, och en lärdom till alla att faktiskt ta till sig mer information innan man sätter stämplar, och förstå att det man skriver läses och tas på allvar.

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: