Om Kristdemokraternas framgång i valet 2018

Från september 2017 och fram till riksdagsvalet ett år senare var det endast vid ett fåtal tillfällen som Kristdemokraterna låg över 4 %-spärren i opinionsundersökningarna. Inte en enda gång under våren 2018 nådde partiet över fyra procent och med ett osäkert regeringsläge efter valet och ett Moderaterna som också gick trögt kändes även taktikrösterna mer osäkra än vid tidigare val. När valrörelsen gick in i sin slutspurt under sensommaren var Kristdemokraterna uträknat av många.

Ett par veckor senare på valnatten den 9 september stod Ebba Busch Thor och höll ett segervisst tal och firade partiets framgångar och att man hade lyckats vända en lång trend av nedåtgående valresultat. Partiet landade på 6,3 procent och blev riksdagens sjätte största parti. Hur gick det här till?

 

När ett parti ökar i opinionen är det ett antal faktorer som brukar ligga bakom och som tillsammans gör att opinionssiffrorna stiger och här kommer nu ett försök till att lägga pusslet om Kristdemokraternas framgång i riksdagsvalet 2018.

Ebba Busch Thors partiledareffekt

Partiledarens roll för ett partis framgång är omdiskuterat och det råder delade meningar hur stor partiledareffekten generellt är i svensk politik. Forskning har visat att partiledare relativt sett har fått mer utrymme i media samtidigt som politikens kollektiva och innehållsliga sidor istället fått allt mindre utrymme samtidigt som att studier visar att partiet och partiets politik är viktigare än partiledaren.Forskningen tittar främst på partiledarens roll under valrörelsen och dess begränsade inverkan. Historiskt sett har partiledarna varit kända och få omvälvande saker har hänt under en valrörelse, något som kanske inte gäller längre.

Det vi ser på Novus under de senaste mandatperioderna med ett högre fokus på partiledare och politiska företrädare är att väljarna först måste ha ett rimligt förtroende för de personer som partierna väljer som företrädare, därefter tittar man på politiken och kan börja bilda sig en uppfattning om den, efter det så kan stödet för partiet komma och öka i väljarbarometern eller prestera bra på valdagen.

Klart är i alla fall att en uppskattad partiledare som väljarna har förtroende för är en förutsättning för att nå ut med partiets budskap.

Novus undersöker regelbundet partiledarnas förtroende i Sverige och är man intresserad av att se våra långa tidsserier för partiledarförtroende finns det mer att läsa här. När Ebba Busch Thor tillträdde som Kristdemokraternas partiledare våren 2015 var hon relativt okänd hos väljarna och har sedan dess stadigt ökat i kännedom men har haft det svårare att öka i förtroende hos väljarna. Från hennes tillträde och fram tills sommaren 2018 låg Ebba Busch Thor på låga förtroendesiffror och hade endast Miljöpartiets båda språkrör bakom sig på listan.

Under slutet av sommaren hände något med väljarnas förtroende för Ebba Busch Thor. När Novus undersökte partiledarförtroendet i mitten av augusti hade hennes förtroende ökat signifikant och hon var den av partiledarna som ökat sitt balansmått (andelen med högt förtroende minus andelen med låg förtroende) mest av alla. Var femte väljare hade nu ett stort förtroende för Busch Thor.

I valrörelsens slutskede var Busch Thor en färgstark partiledare och tog många konflikter i Tv-debatterna och förde tydligt fram Kristdemokraternas politik i partiets två hjärtefrågor; sjukvård och äldreomsorg. Hon utsågs som vinnare efter flera av debatterna och gick hem hos både alliansväljare och Sverigedemokrater. När Novus släppte sin väljarbarometer den 30 augusti låg Kristdemokraterna på 5,3 % och såg helt plötsligt ut att tryggt befinna sig på rätt sida 4 % spärren. En vecka senare låg de på 5,7 % och det började bli tydligt att Kristdemokraterna skulle överträffa allas förväntningar på valdagen.

Framåt i frågor om sjukvård och äldreomsorg

För att lyckas nå framgångar i opinionen är det viktigt att anses ha bra politik i de frågorna som är högt upp på väljarnas agenda. Av de frågor som var på väljarnas topp tio-lista i augusti 2018 var det bara i frågan om äldreomsorg som Kristdemokraterna hade ett relativt högt förtroende. Socialdemokraterna ansågs då ha den bästa politiken i frågan enligt 17 procent medan KD, V och SD delade på andraplatsen med 11 procent som ansåg att de hade den bästa sjukvårdspolitiken.

I väljarnas viktigaste fråga, sjukvården, var det i början av augusti fem procent av väljarna som ansåg att Kristdemokraterna hade den bästa politiken i frågor som rörde sjukvården. När Kristdemokraterna slutspurtade i valrörelsen ökade de också i förtroende i deras huvudfrågor. När Novus nu i november återupprepade vår undersökning om sakfrågeägarskap såg det istället ut såhär:

Kristdemokraterna anses nu ha den näst bästa politiken i både sjukvård och äldreomsorg och har gått starkt framåt i förtroende i de här frågorna jämfört med i början av augusti – detta trots att det politiska samtalet sedan valet nästan uteslutande handlat om regeringsbildningen. De här siffrorna visar att Kristdemokraterna lyckades bra med att nå ut med sin politik i valrörelsen och även Novus eftervalsanalys bekräftar att väljarna uppfattade partiet som mycket starkt i valrörelsen. Det är dock viktigt att nämna att det i sådana här sammanhang alltid kan finnas en viss effekt av framgången som sådan. Partier och partiledare som lyfts upp som vinnare har en viss tendens att locka fler sympatisörer just på grund av det.

Vinner på sin tydlighet

Ebba Busch Thor lyckades nå fram till väljarna under valrörelsen dels genom att prata om frågor som väljarna tyckte var viktiga men också genom en tydlighet och bra genomförande i de stora debatterna. Regeringsfrågan var central i valrörelsen och inte en enda debatt passerade utan att regeringsfrågan skulle upp för diskussion. Även här vann Kristdemokraterna på att hålla en rak linje i hur man såg på samarbete efter valet. Vi ser i våra undersökningar nu att både partier och partiledare som vacklat i just regeringsfrågan både innan och efter valet har fått ta emot eftergifter i form av tappat stöd i opinionen och för sin partiledare.

I Novus undersökning om partiledarförtroende som publicerades i början av december delar nu Ebba Busch Thor förstaplatsen tillsammans med Stefan Löfven vilket innebär att hon har gått från (nästan) botten till toppen på mindre än ett år. Det är ett gynnsamt läge inför den kommande mandatperioden och ger en fördelaktig arena för att föra ut sin politik. Att regeringsbildningen både drar ut på tiden och innehållit flertalet olika besked från partierna är inte till en nackdel för Kristdemokraterna – snarare tvärtom.

Fortsättning följer alltså i denna spännande fråga om Kristdemokraterna och opinionen – men vi kan nog vara säkra på att det blir en spännande och händelserik mandatperiod vi har framför oss.

Liza Pettersson

Konsult och opinionsanalytiker

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: