Ökar mest och dubbelt så mycket, blir lätt svårt med procent

Andelen snöiga dagar i mars ökade idag med 100 %!

Hörde i morse att antalet mord har fördubblats, blev påmind om återigen om ordets makt, hur svårt det är med procent och vikten av perspektiv.

Vi vet sedan tidigare att inkomsklyftorna ökar mest i procent Sverige, och fortsätter det i den takten är vi typ det mest splittrade landet.

Men det man inte vet är att våra inkomstklyftor ligger under EU genomsnittet och att tar man bort topp 1 % av de rikaste som tjänar pengar på kapital så ökar inte inkomstklyftorna i princip alls. Topp 1% drar upp topp 10 %, och Sveriges inkomstklyftor är under EU genomsnittet.

Varför de ökar mest i procent i Sverige är främst för att vi har så låga nivåer. Men vet vi inte om den relativa placeringen och den faktiska ökningen så är det lätt att tro att högst procent säger något. Utan perspektiven blir det faktiskt en helt meningslös information.

Andelen snöiga dagar i mars ökade idag med 100 %.

Igår snöade det i Stockholm för första gången i mars 2017.

Idag snöade det igen, då har antalet snöiga dagar ökat från 1 till 2. Det är en 100% ökning. Fortsätter det så här kommer vi behöva stänga ned Stockholm och livet som vi känner det kommer att sluta. Antalet bilolyckor kommer att öka lavinartat, butiker kommer att behöva stänga ned. Skatteintäkterna kommer att rasa och samhällskollapsen är nära.

Procent kan vara en bra sak för att beskriva något. Men man MÅSTE veta omfattningen, man BÖR veta några andra referensvärden och det vore trevligt om man inte slänger sig med stora tal bara för sakens skull.

  • En tumregel är att allmänheten inte känner till referenserna om en specifik fråga
  • En annan är att folk flest litar på massmedia tillräckligt mycket för att tro att det inte är en lögn
  • En tredje är att är man orkar i regel inte kolla upp allt man hör

Hur var det då med att andelen mord hade fördubblats?

Jag vet inte, hörde på annonseringen, inte inslaget, jag orkar inte kolla upp det… Precis som många andra med andra ord.

Förresten jag tog upp frågan om storheter och OECD i avsnitt 12 av Novus Sanity check, ni kan se/lyssna på det här

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: