Novus/SVT: Så tycker väljarna om ett ev extra val

Novus genomförde på uppdrag av SVT en snabbundersökning om synen på misstroendeomröstningen och ett ev extra val. Den publicerades av SVT på fredagen den 18 juni kl 17:30

Här kommer ett par grafer med korta kommentarer på hur partiernas sympatisörer såg på ett extra val.

Var tredje väljare anser att det är bra med ett extra val. I princip inga S sympatisörer tycker att  det är bra. Bland Vänster partiet sympatisörer är det 20 % för och 47 % mot.

Stödet för ett extra val är starkast bland SDs sympatisörer. Där 68 % är för och 21 % är emot.

Bland moderaterna är det en svag övervikt mot, 47 % och 37 % för. KD har så få sympatisörer så de kan inte särredovisas. Inte heller L, C och MP.

Vi frågade också om synen på misstroendeomröstningen

Misstroendeomröstningen som är sker idag har störst stöd bland SDs sympatisörer. 77 % anser att det är rätt. Därefter kommer V med 64 % och M på 54 %

Kort kommentar:

Var är min tolkning av detta? Vi ser att stödet för misstroendeomröstningen är svagt för bland de partier som sagt att de kommer att rösta rött idag. Att man är missnöjd med regeringen är väl ingen hemlighet och de som sympatiserar med dessa partier nu vill så klart ha en annan regering.

Men om vi tittar på den kanske mest sannolika utgången av en misstroendeomröstning så som det parlamentariska läget ser ut idag. Alltså att det blir ett extra val så är viljan mycket lägre.

Det är mitt i sommaren, det är en pandemi, det är precis när tider för valrörelsen skulle starta igång för det ordinarie valet, frågan som skapade detta berör extremt få, och stödet för sakfrågan är inte orsaken till misstroendet och vad som kanske leder till ett extra val.

Polariseringen i politiken är enorm och den stora osämjan är det som fokuseras på i mediebevakningen, något som i sin tur skapar väljarnas bild av politiken.

Men det betyder inte att väljarna ser fram emot ett extra val.

Som det ser ut nu tror jag att S och C skulle bli de största vinnarna på ett extra val. När väljarna inte vill ha extra val så gynnas sannolikt de som försökte undvika det. Stödet för extra val är inte stort bland väljarna. Det är som sagt bara SD som har en majoritet som vill att det skall bli ett extra val. V har mest att förlora. Självklart kommer SD att vinna på ett val som är baserat på en vilja att bara sänka regeringen. De är ett motparti där drivkraften är att dra i nödbromsen för att man anser att allt går åt pipan. Lösningarna får komma sen.

Men hur utfallet i ett extra val kommer att landa vet ingen. Det går inte att förutse framtiden, men det går utmärkt att följa utvecklingen via Novus undersökningar. Jag personligen ser att vi kommer att få oväntat mycket att göra helt enkelt

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: