Novus presenterar Coronastatus på internationell forskarkonferens 75 års jubileum

Novus VD Torbjörn Sjöström kommer att presentera nya och gamla resultat från Novus Coronastatus på WAPORs (World Association for Public Opinion Research) 75 årsjubileum den 10-13 november 2022.

Torbjörn presenterar under rubriken: Tracking the Pandemic Using Public Opinion Polls

På WAPOR:s årliga konferens och 75 års jubileum kommer Torbjörn Sjöström att presentera resultat från Novus Coroanstatus. WAPOR precis och den Amerikanska lokalföreningen AAPOR har ett tydligare forskningsfokus jämfört med konferenser som ESOMAR arrangerar.

Därför är det extra kul att WAPOR har tagit in Novus Coronastatus som en av programpunkterna. Vi visar tydligt hur man kan använda tillförlitliga undersökningar som ett viktigt verktyg på en helt okänd händelse där man snabbt behöver få kunskap om det. Coronapandemin var en sådan händelse när Novus snabbt kunde ge viktig information.

Novus Coronastatus är en av världens största coronaundersökning och vad vi vet den enda som följer hälsostatus och inte bara synen på regler och tankar kring pandemin. Undersökningen är helt finansierad av Novus och när pandemin kom ville vi hjälpa till med det vi kunde, vår kompetens och snabba tillförlitliga undersökningar.

Genom att bistå med kunskap på den punkt det totalt saknades i Sverige under den mycket allvarliga situation en global pandemi innebar. Sverige var också sent ute med officiella populationsuppskattningar kring antal smittade. Svensk strategi var att endast testa de som behövde läggas in, det var brist på både möjlighet och material vilket resulterade i att mörkertalet kring antal faktiskt sjuka var enormt, precis som kunskapen kring bl.a. hur sjuk man blev, hur länge och när man faktiskt insjuknade.

Novus var under en mycket lång tid den enda kunskaps- och datakälla som fanns i Sverige vad gäller populationsuppskattningar kring pandemins utbredning i Sverige.

Novus började undersöka den 17 mars dagen efter att man i Stockholm uppmanades att arbeta hemifrån om det var möjligt för att hindra smittspridningen. Den 18 mars kunde vi presentera de första siffrorna på antal sjuka i coronaliknande symptom. Sedan dess har vi följt pandemin regelbundet, nu har Novus publicerat 67 coronastatus på sin hemsida.

Några av de saker Novus var först att indikera som sedan långt senare kunde bekräftas av myndigheter och forskningen var bland annat:

  • Hur väl självskattning fungerade
  • Antal svenskar med coronaliknande symptom
  • Symptomen förknippade med covid, som inte innebar vårdbesök
  • Vårdbehov
  • Det stora antalet med långtidscovid
  • Att Sverige hade sjuka i covid redan i november 2019

Novus Coronastatus visade att det är ett mycket tillförlitligt sätt att snabb hitta indikatorer som annars tagit månader att ta fram med andra metoder. Undersökningar ersätter så klart inte kliniska metoder, men det är ett snabbt sätt att få en tidig indikation och ledtrådar kring vad som kan behöva forskas mer kring. Undersökningar som Coronastatus kan också vara det första verktyget som upptäcker en pandemi.

Förutom att bidra med kunskap kring pandemin, kunde vi också validera tillförlitligheten i våra metoder genom att jämföra coronastatus resultatet med officiell statistik från Sveriges myndigheter när det till slut kom sådan.

Novus bistår löpande med kunskap i blinda kunskapsfläckar i samhället som en del i vårt CSR arbete. Det ligger i vår natur på Novus att sprida kunskapen om våra medborgare och Coronastatus blev ett enormt stort sådant arbete. Under 1,5 år genomförde vi 100 000 intervjuer inom ramen för Coronastatus, där vi gratis publicerade aktuella resultat på vår hemsida för alla att ta del av. Det var nog ingen som trodde det skulle behöva bli så omfattande, men vi fortsatte med undersökningarna så länge vi kunde bidra med kunskap som utan oss inte hade funnits alls. Fortfarande idag är nog Novus data från Coronastatus den enda som finns kring hur många som drabbats av långtidscovid.

Vi vet att detta följdes av beslutsfattare och våra slutsatser utifrån våra undersökningar har också presenterats till coronakommissionen.

Novus Coronastatus visade också att det snabbaste och mest pålitliga metoden att följa ett skeende med stor mänsklig påverkan är den typen av undersökningar Novus levererar. De aktörer som arbetar med Big data är beroende av ett förutsägbart beteende som försvinner när lagstiftning och saker som en pandemi påverkar våra normala beteenden totalt. Det tog ca ett halvår och pandemin blev det nya normala för att man skulle kunna uttolka var big data källor sa om vårt beteende.

Om Novus:

Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag och arbetar inom alla branscher. Novus bidrar med kunskap via undersökningar för affärs- och verksamhetsutveckling inom både privat och offentlig sektor. Novus bidrar också med offentlig statistik som exempelvis e-handelns storlek i Sverige och hjälper även internetstiftelsen med deras undersökningar kring svenskarna och internet. Novus har kontor i Stockholm och Malmö men gör undersökningar i över 50 länder i världen, främst för nordiska kunder. Novus är listat på Spotlight Stock market.

Läs mer på Novus hemsida: https://novus.se/om-novus/

Om Torbjörn Sjöström

VD för Novus
Årets kommunikationskonsult i Sverige 2014
Föreläser om mänskligt beteende, media och politik i Sverige och internationellt.
Medlem i AAPOR och WAPOR. Novus representant i ESOMAR och Gallup International
Publicerad i Nature med resultat från Novus Coronastatus

Kontakt

Torbjörn Sjöström
VD
Novus

Om WAPOR:

For more than 70 years, the World Association for Public Opinion has promoted the highest professional standards, ethics and techniques for polling around the world.

Our international membership represents the industry’s most respected names in the survey and public opinion research field.

Through publications, seminars, meetings and educational initiatives we engage in a rich ongoing conversation about how best to collect data and maintain data quality not just in advanced democracies, but also in emerging democracies.

https://wapor.org/

Direktlänk till konferensen och programmet för 75 årsjubileet:

https://www.wapor2022.org/program

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: