Micael Dahlen: Svenskar som känner sig yngre är lyckligare

Att ålder och lycka hänger ihop är väldokumenterat i forskningen, studier i över 100 länder har gång efter annan funnit ett svagt U-format samband där lyckan är som lägst kring de dryga 40. Men hur är det med upplevd ålder, hänger lyckan ihop med hur gamla eller unga vi känner oss? 

Vi frågade drygt 1000 slumpmässigt utvalda människor vilken ålder de känner sig som och hur lyckliga de är på en skala 1-10. Det första vi kan konstatera är att de allra flesta känner sig yngre än sin faktiska (kronologiska ålder), skillnaden är inte helt överraskande mindre under medianåldern och större över, snittet ungefär 8 år. Det andra vi kan konstatera är att skillnaden mellan vår upplevda och faktiska ålder hänger ihop med människors lycka och att sambandet är dubbelt så starkt som det där U-formade sambandet mellan ålder och lycka. 

Men i fallet med upplevd ålder är sambandet istället omvänt U-format, lyckan stiger i takt med att folk känner sig yngre än de är, upp till en viss nivå, ungefär 10 år, sen sjunker den igen. Att känna sig äldre än sin ålder eller att känna sig väldigt mycket yngre än sin ålder är alltså inte lika lyckligt som att känna sig ”lagom mycket yngre”. Mönstret är i stort sett detsamma för upplevd mening i livet. 

Hur vi upplever vår ålder vid jämna födelsedagar och om det finns ett samband med hur många armhävningar vi kan göra går att läsa mer om här: SvD: Micael Dahlen – De som känner sig yngre är lyckligare. 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: