Lite om valfrihet, vinst i välfärden, konkurrens och vinst på skattemedel

I slutet på juni gjorde Novus en undersökning åt SVT kring vinst i välfärden och synen på valfrihet. Vi valde också att komplettera denna undersökning när den ändå gjordes med några ytterligare frågor för att lite bättre kunna rama in frågan.

Sammanfattning

Frågan kring konkurrens, valfrihet och vinst med skattemedel kan delas upp mellan hur alliansen och rödgrönas sympatisörer tycker i frågan, inte helt oväntat så klart. Rödgröna är i lägre grad för valfrihet, högre grad för vinstbegränsning då man är mer positiv till verksamhet i offentlig regi. Alliansen mer för valfrihet, konkurrens förbättrar kvaliteten och att privata aktörer kan leverera till det offentliga i större omfattning. SD:s sympatisörer mitt emellan rödgröna och alliansen men om något lite närmare alliansens åsikter än de rödgrönas.

Det som är mest uppseendeväckande i undersökningen är att det finns indikationer som tyder på en stark opinion mot vinst på skattemedel generellt som lätt kan förstärkas inom andra branscher. Skolan och sjukvården är lite mer speciell än så länge, där finns det starkaste motståndet kring vinst, men andra branscher kan snabbt komma i fokus och det finns en bred grundläggande misstro mot vinst baserat på skattemedel inom alla offentliga områden bland alla väljargrupper. T.ex. efter transportstyrelsen kan IT outsourcing bli sådan bransch där opinionen kan växa fort för ett generellt förbud kring privata aktörer, förbud mot vinster etc.

En sak som har varit tydlig utifrån den enormt långdragna debatten kring vinst i välfärden är hur den slår an känslomässigt, det är inget nytt och jag har refererat till tidigare, det har heller inte blivit bättre av en långraden polariserad, förenklad och primärt ideologiskt styrd debatt från i princip alla inblandade parter. Skolan och sjukvården är lite speciell nu, men det kan ändras fort. Väljarnas åsikt är i grunden okomplicerad: Skattemedel skall användas effektivt, ingen vill bli lurad.

Valfriheten i grundskolan

Först lite kort om valfriheten, där vi frågat om skolan. Den tas i stort sätt för givet av de flesta, tex här ser vi att det bara är 3% som anser att det är mycket oviktigt och 12 % som anser att det är mycket oviktigt att själv kunna välja grundskola. Det är nog många som glömt bort att detta inte alls var en självklarhet tidigare. Utan man gick i den grundskola man bodde närmast.

Denna fråga om vinst har ställts några gånger tidigare men här uppdaterad för att bli lite mer aktuell. Stödet för någon form av vinstbegränsning, kontroll av företag inom vård/skola/omsorg är mycket starkt. Vilket på ett sätt är helt naturligt så klart, att pengar går till finansiering av offentlig verksamhet utom någon som helst kontroll hade ju varit absurt. Lägg då till inramningen om skatteparadis, rapportering av oseriösa aktörer. Som jag sagt tidigare, man vill så klart inte bli lurad, frågan har ramats in i den kontexten. Är det så illa som det låter så skall så klart inte skattemedel betalas ut till oseriösa aktörer som inte levererar en bra produkt. Det som förvånar mig mest här är kanske hur en hel bransch misslyckats med att styra upp den här frågan, att de som är seriösa faktiskt inte jobbat stenhårt med att distansera sig från de oseriösa händelser som blivit inramningen i medierapporteringen. Nu dras hela branscher med i samma svepande beskrivning. Att en hel bransch skulle vara genomgående oseriös, enbart vinstmaximera och undvika skatt verkar det inte vara när man tittar på frågan lite närmare. För den delen om det skulle vara så att alla privata aktörer inom vårt skola omsorg skulle vara oseriösa då har vi ett enormt större problem än vinstbegränsning.

Hur är det med konkurrens? Tror man  den förbättrar eller försämrar kvaliteten? Är det skillnad på olika branscher?

En sak är jättetydlig, inom blindustrin förbättrar konkurrensen kvaliteten oavsett politiska sympatier.

Sen börjar det bli lite annorlunda. Väljare som sympatiserar med Alliansen anser i högre grad att konkurrens är bra i alla branscher, rödgröna sympatisörer att det är skillnad på vård och skola, bland dom anser man att konkurrens är dåligt för kvaliteten inom vård och skola. Vägbyggen är det ungefär lika många som anser att det förbättrar som försämrar, men bostadsbyggen och städning är konkurrens övervägande bra. SD:s sympatisörer är någonstans mittemellan. En övervikt för att konkurrensen förbättrar kvaliteten inom alla områden vi frågade, men också markant fler som tror att det är dåligt jämfört med alliansens sympatisörer.

Hur är det med synen på branscher? Är skolan och sjukvården speciell? Är det värre att tjäna pengar där än på andra ställen?

Vi testar här ett påstående som respondenten får instämma med. Inom skola och sjukvård är motståndet lite större kring att får tjäna pengar på skattemedel. Framförallt bland rödgröna där det är en tydlig skillnad. Bland rödgröna sympatisörer är det oavsett område ett större motstånd att företag går med vinst på skattemedel. Bland alliansens sympatisörer är man konsekvent med tidigare frågor och ser inte så stor skillnad på områden, men det är heller inte självklart att tjäna pengar på skattemedel. SD:s sympatisörer är lite mitt emellan Alliansens och rödgrönas sympatisörer i frågan.

Man ser här också att det är frågan om vinst på skattemedel som är en känslig fråga. Kvalitetskrav måste uppfyllas och man skall få valuta för pengarna. Skattemedel skall inte slösas utan kontroll.

Undersökningen som refereras till här är delvis publicerad i SVT under Almedalsveckan 2017.

Undersökningen genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel med 1014 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18 – 79 år den 14 – 20 juni 2017.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: