Om f.d. politiker som klagar på opinionsundersökningar

Jag hör lite då och då främst f.d. politiker som antingen nedlåtande eller raljerande kommenterar opinionsundersökningar.

“Jag lyssnade aldrig på opinionsundersökningar, jag pratade med mina statyer”

“Ja men det var ju bara en opinionsundersökning”

Visst är det tråkigt när någon klagar på ens yrke och något man är otroligt stolt över, men det finns en dimension till.

Det som raljeras över som opinionsundersökningar här är en metod och en process för att få fram kunskap kring väljarnas åsikt i en fråga, vad man tycker och vi ger oftast också svar om varför man tycker så.

T.ex.
En majoritet av svenska folket anser att Sverige utvecklas åt fel håll.

70% av svenska folket tror att skolan inte lär barnen det den ska. Men 70 % av de som har barn i skolan tycker att deras barns undervisning är bra.

Notera att det man raljerar över är inte att undersökningarna är felaktiga. Utan förekomsten av undersökningar. Undersökningar som visar folkviljan i aktuella politiska frågor.

När jag drar mig till minnes så är det bara f.d. politiker jag hört raljera över opinionsundersökningar.

Tur är väl det. Och vi får väl hoppas att man inte tänkte så när man var folkvald.

 

Torbjörn Sjöström

VD

Novus

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: