Lita på Novus expertis

Ofta får vi på Novus förfrågningar om att mäta olika målgruppers syn på/inställning i olika frågor. Det kan vara allt ifrån kundupplevelser och marknadsundersökningar till politiska frågor och påverkansarbete. Våra kunder har vanligen en idé om vilka frågor som ska ställas och hur resultaten ska användas. Problemet är att de allt som oftast inte tänkt igenom sitt syfte och sin undersökning ordentligt på förhand, och drabbas av den allmänmänskliga samlarmanin. Om vi ändå ska fråga kunderna om ditt, ska vi inte passa på att fråga om datt då också när vi ändå har dem på tråden?

Problem som kan uppstå med detta är dels att respondenter riskerar att tröttna halvvägs genom undersökningen, dels att resultaten vattnas ur när det är för många områden som ska hanteras. Hur ska frågor prioriteras, och vilka resultat är mest relevanta? Här någonstans är risken stor att det ursprungliga syftet med undersökningen glöms eller tappas bort i datamängden, och det arbete som skulle ha bedrivits utifrån undersökningens resultat blir mindre effektivt än det kunde ha blivit.

Novus har gedigen erfarenhet av frågeställningar och enkätkonstruktion, och är mycket skickliga på att analysera undersökningsresultat för att kunna leverera svar på det kunderna vill veta. Dock fungerar ju detta enbart om kunderna själva vet vad de vill, och vågar sålla bort de mindre relevanta frågorna till förmån för de i nuläget springande punkterna. Därför är en förutsättning för maximal nytta att Novus och kund i ett tidigt skede gemensamt bestämmer målbild och planerar upplägg, och att Novus kompetens ses som det facit det ofta är. Företag som vågar släppa kontrollen har allt att vinna, och får ofta sina förväntningar överträffade när resultaten presenteras.

 


Anna Andersdotter
Data Analyst

 

{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.closedcontent }}
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}:
{{ _sitesettings.l10n.newslettersignup.opencontent }}: